Voorbij de onmacht

MO* mondiaal nieuwsEen reddingsboei voor mensen die vogelvrij werden verklaard. Dat kan uw stad of gemeente worden, maar alleen als u dat echt wil. Indien er meer dergelijke veilige onderkomens waren, dan leefden de Bengaalse bloggers Washiqur Rahman en Anata Bijoy Das wellicht nog, zegt MO*columniste Catherine Vuylsteke.

Maar in Brugge, Gent, Mechelen, Sint-Niklaas, Hasselt,… blijft het voorlopig stil. Tot u en ik er met aandrang om vragen. Zodat Das en al die anderen niet hoeven te sterven voor hun mening. Meer lezen

Another blogger murdered in Bangladesh, third in three months

 Reporters Without Borders condemns yesterday’s brutal murder of Ananta Bijoy Das, the third blogger to be killed in Bangladesh since February because of what he wrote. All three criticized religious fundamentalism, defended freedom of expression and thought, and preached toleration. Check out

Another secular blogger hacked to death in Bangladesh

Bangladeshi blogger Washiqur Rahman Mishu was hacked to death on Monday by machete-wielding assailants in the Bangladesh capital Dhaka, barely a month after US based blogger Avijit Roy was killed in the similar attack in Dhaka while returning from a book fair on February 26 . Mishu was the third blogger to be killed by the suspected Islamists in the past two years. Mishu, a secular blogger, was attacked by young religious students on a busy street in the centre of Dhaka on Monday morning.

‘Illegitieme schulden in België’. Deel 1: De redding van de banken

logo DeWereldMorgen.beIn dit eerste artikel van een reeks van vijf, toont het CADTM (Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde) hoe de Belgische overheid sinds 2008 de schuldenberg van de banken op de bevolking afwimpelt. De organisatie analyseert sinds de economische crisis van 2008 de schuldenlast van de EU-lidstaten, waaronder België. Deze week: hoe de redding van de banken de staatsschuld deed pieken.

Sinds het najaar van 2008 zijn er in België heel wat particuliere schulden overheidsschulden geworden. De Staat ontleende 33 miljard euro aan de financiële markten om de particuliere financiële instellingen Fortis, Dexia, KBC en Ethias te redden. De steun aan deze banken heeft geleid tot een aanzienlijke toename van de staatsschuld, gelijk aan een tiende van de toenmalige totale overheidsschuld.

De schuld die is ontstaan door de redding van een aantal banken, is in feite illegitiem. De meerderheid van de bevolking heeft immers geen baat bij de acties en wel om deze vier redenen. Meer lezen

Stop banks from creating money

Waarom hoort elke kritische burger tegen TTIP te zijn?

logo blog uit de communityAuteur: Liesbet Vangeel

Al gehoord van de Trans-Atlantische handelsakkoorden die op stapel staan tussen de EU enerzijds, en de VS (TTIP) en Canada (CETA) anderzijds? Het blijft voor velen onder ons een erg technisch en moeilijk verhaal om te volgen, ook al blijkt meer en meer dat het allesbehalve een ver-van-ons-bedshow is. De onderhandelaars maken immers belangrijke keuzes, die een grote impact kunnen hebben op de samenleving. De akkoorden houden heel wat risico’s in voor de arbeidsrechten, de gezondheidszorg, consumentenbescherming, milieu en de democratische besluitvorming.

Wij zetten nog eens 10 goede redenen op een rijtje. Meer Lezen

Vind jij ook dat de Europese Unie de onderhandelingen over het handelsakkoord met de VS moet opschorten en het handelsverdrag met Canada niet mag ratificeren? Onderteken dan nu de petitie!

The THREATS posed by the TPP and the TTIP. You Can Act!

Universiteiten zijn te weinig maatschappelijk betrokken

logo blog uit de communityAUTEUR Daniël van Dijk .

Aan de randen van onze samenleving bevinden zich illegalen, zieken, beperkten, kansarmen, eenzamen, onbegrepenen en in hun roep om erkenning genegeerden, die hun dagen slijten in de vooronderstelling dat hun aanwezigheid in de wereld minder waard is dan die van de legale burgers, gezonden, rijken, socialen en waarheidskenners die de orde van de dag bepalen.

In andere, verre oorden wordt geschoten, gestoken, verkracht en gemoord, in naam van instituties, goden en radicale overtuigingen.

Overal vindt een verwoede strijd plaats om het behoud van onze gedeelde wereld, om de schoonheid en de leefbaarheid van onze planeet. Terwijl de zeeën zwart kleuren van de olie proberen groene strijders de harpoenen van walvisvaarders een halt toe te roepen. Bomen worden verminkt tot uniforme Ikeakastjes waar de vermogende burger zijn voedsel in laat bederven, terwijl het hongerige deel van de wereldbevolking wanhopig probeert om een plek in het grote fort van de welvaart te veroveren. Meer lezen

Craig Baldwin is an experimental filmmaker who uses “found” footage as well as images from the mass media to undermine and transform the traditional documentary, infusing it with the energy of high-speed montage and a provocative commentary on subjects that range from intellectual property rights to consumerism. His film, Wild Gunman, is a compilation of images and associations that deconstruct the Malboro Man, an icon of masculinity and consumer addiction. In another early work, Stolen Movie, Baldwin stormed into movie theaters, filmed the images off the screen, and then ran out the back. Tribulation 99: Alien Anomalies Under America is a parody of CIA interventions in developing countries, presented as a mockumentary. Baldwin believes “there can be joy in the discovery of unexpected meanings in collage and recombinatory forms. There can be pride in the exercise of ingenuity and resourcefulness in the face of zero budgets through improvisation and re-use of tools and materials, at hand or in the dumpster, rather than the mindless consumption of the next (expensive) gadget.” He is currently a professor at the University of California at Davis.

Co-sponsored by the 50th Ann Arbor Film Festival (AAFF).

This lecture took place on March 29, 2012 as part of the University of Michigan School of Art & Design’s Penny W. Stamps Distinguished Speaker Series. Established with the generous support of alumna Penny W. Stamps, the Speaker Series brings respected emerging and established artists/designers from a broad spectrum of media to the School to conduct a public lecture and engage with students, faculty, and the larger University and Ann Arbor communities.

Omdat mensen nu eenmaal hardleers zijn.

logo blog uit de communityAUTEUR Piet De bisschop
Het primaat van de politiek :

naast het voorgeprogrammeerd kiezen horen burgers zich best bezig te houden met kookprogramma’s, hun fysieke conditie of met de vraag wie uiteindelijk de nationale voetbalcompetitie wint.

Het zou zonde zijn om als middenveld zich bij dit primaat neer te leggen. Dossiers zijn er te over om aan te tonen dat er wel degelijk een alternatief is. Gisteren nog over de indexering van de huurprijzen of de TTIP onderhandelingen tussen de VS en de EU. Lang reeds de strijd tegen racisme, een rechtvaardige tax-shift of het gegarandeerd recht op lokale voorzieningen.

Een taaie opgave echter omdat “de ziel van onze democratie is aangetast door een oprukkende marktlogica die geen aandacht heeft voor het algemeen belang, voor solidariteit met wie zwak is, voor inspraak”.

Omdat nogal wat mensen nu eenmaal hardleers zijn. Of bang.


De afgelopen twee jaar schreef Joris Luyendijk voor NRC over de Londense City. Hij sprak tweehonderd spelmakers in de City. Zijn conclusie: de financiële crisis is niet voorbij, het wordt alleen maar erger.

De financiële crisis heeft de westerse wereld een enorme slag toegebracht en de gevolgen gaan we nog zeker tien jaar voelen. Het kan zo weer gebeuren. Ik weet zeker dat er over vier of vijf jaar weer een slimme structurer opstaat die een maniertje ontdekt om onder de nieuwe regels uit te komen. God weet wat er dan kan gebeuren.” Lees verder

Het klein verzet: de wereld na het kapitalisme

Interview Evelien Verstraeten .

Breken met neerslachtigheid

Hens wil breken met de neerslachtigheid in de maatschappij: “Ook vandaag worden we ontmoedigd om te dromen en te geloven dat het beter of anders kan. ‘Er is geen alternatief’, klinkt het. Ik wil mensen net het gevoel geven van: ‘We kunnen het allemaal!’ Misschien ga je het resultaat van datgene waar je mee bezig bent niet merken, maar je moet het ook niet onmiddellijk groots zien. Als je alleen naar het grote doel in de verte kijkt, dan kan je niet anders dan ontgoocheld afhaken. Iets doen is belangrijker dan niets proberen. Hoe klein die daden ook zijn. Dat is wat ik wil vertellen, dat is mijn klein verzet.” Meer lezen

The Birth of a Movement

Santa Barbara is known as the birthplace of the Modern Environmental Movement. This reputation grew from the publics actions in 1969 when an oil blowout spewed crude oil into the Santa Barbara Channel. The cry to Get Oil Out! rang loud, and the world reacted. Shortly after important environmental legislation was established, and institutions like Earth Day and UCSBs Environmental Studies program sprung up.
Forty years later, with a new call for oil drilling and a new understanding of its ramifications, the lessons of the grassroots activism of 1969 are perhaps more pertinent now than ever. This movie looks to share those lessons in order to inspire a new generation of activism.

11 redenen om bezorgd te zijn over het TTIP

logo DeWereldMorgen.beSinds geruime tijd zijn er onderhandelingen aan de gang tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over wat het grootste handelsverdrag uit de geschiedenis wordt genoemd: het TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Of dit zorgwekkende vrijhandelsverdrag er komt, hangt onder meer af van het protest, dat inmiddels aanzwelt. Climaxi, beweging voor een sociaal klimaat, voert een internationale informatiecampagne.

Waarom moeten we ons zorgen maken over het TTIP? Meer lezenNous appelons les institutions de l’Union européenne et de ses pays membres à arrêter les négociations avec les États-Unis, sur le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP ou TAFTA en français) et à ne pas ratifier l’Accord Économique et Commercial Global (CETA ou AECG en français) avec le Canada.

Un « partenariat économique » qui vise à étendre les marchés nord-américains à toute l’Union Européenne, avec des règles et des normes entièrement basées sur le profit des actionnaires et de la finance, au détriment des citoyens et de l’environnement. Les négociations sont secrètes et nous n’obtenons des informations que par des fuites. S’il est signé, le TAFTA donnerait aux multinationales le pouvoir de renverser les règles démocratiquement établies.

Aujourd’hui les grands choix politiques échappent à tout contrôle démocratique. Bien au-dessus du pouvoir politique, les grandes firmes avec de gros moyens et de puissants lobbies imposent leurs lois dans tous les secteurs, l’eau, le gaz, l’accès aux médicaments et aux soins, la nourriture, l’éducation, l’information.

TAFTA est un danger pour la démocratie, l’État de droit, la protection de l’environnement, des travailleurs et des consommateurs. Les grandes entreprises vont pouvoir faire la loi à Bruxelles!

Wem nützen Handelsabkommen? TTIP, CETA & Co auf dem Prüfstand Podiumsdiskussion am weltweiten Aktionstag gegen TTIP (18. April) in Aachen.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt die Europäische Union die Details zu den sogenannten Freihandelsabkommen mit den USA (TTIP) und Kanada (CETA). Doch die Abkommen sorgen immer mehr für Kontroversen, denn ihre Folgen sind unabwägbar. Während Befürworter zumeist ökonomisch argumentieren, verweisen Kritiker auf den Verlust demokratischer Rechte und sozialer Standards.
Das Aachener Anti-TTIP-Bündnis lädt deswegen am 18. April 2015 zu der Veranstaltung „Was bringen TTIP, CETA & Co?“. Nach einem humorvoll-kritischen Auftakt durch die Kabarettgruppe Muita Merda werden in einer Podiumsdiskussion die Argumente der Befürworter und Gegner offen gegenübergestellt, um die Folgen der Abkommen aufzuzeigen.