Uitgelicht

Kostenplaatje rechtszaak video ‘Racisme in Brugge’

Rechtszaak aangespannen door politie Brugge

rechtbank
foto NLD

Kortgeding + beroep politie (rechtbank van eerste aanleg)

Geïntimeerde zich te zien en te horen veroordelen tot de kosten van het geding, in hoofde van appellanten op heden begroot als volgt:

– dagvaardingskkosten: 248,08 euro
– rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg: 1.320,00 euro
– rolrechten hoger beroep: 160 euro
– rechtsplegingsvergoeding hoger beroep: 1.320 euro

TOTAAL: 3048 euro te financieren

Strafonderzoek raadkamer (Rechtbank van eerste aanleg)

 2500 euro
Bedrag verworven met financiële steun familie

Meer lezen

De waarheid achter de Video ” Racisme in Brugge”

Ik ben burgerjournalist die gebruik maakt van het internet en op het platform van de nieuwe media maatschappelijk relevante content plaatst.

Ik beschouw mezelf als een chroniqeur met beelden. Naast de maatschappelijke relevantie zijn mijn video’s een weergave van de hedendaagse maatschappij en behoren als dusdanig tot het roerend erfgoed. https://vimeo.com/difilm

Ik beoefen als kunstenaar contemporaine straatfotografie en ben er ontzet over hoe machtsblokken er alles voor over hebben om de vrije meningsuiting monddood te maken.

police_camera

De twee politie agenten (te zien in de video ‘Racisme in Brugge’) maken er een zaak met burgerlijke partijstelling van.

Dit impliceert dat wereldberoemde fotografen als Charles Marvilles, Eugène Atget, Cartier Bresson, enz. nu in de gevangenis belanden i.p.v. over de hele wereld in musea tentoon gesteld te worden.

De feiten:

Op maandag 25 augustus 2014 stelde ik tot mijn verbijstering vast dat ik met mijn video-opname voor een scoop gezorgd had. Sterker nog: mijn video bleek een journalistieke primeur die aardig wat (politie-)commotie veroorzaakte.

Een terras in Brugge

Toen een klant zijn kop koffie op de grond keilde, haalde ik mijn videocam boven en begon te filmen.

Zowel de betrokkene, zijn partner als andere aanwezigen hebben kunnen zien dat ik aan het filmen was, en er geen bezwaar tegen gemaakt.

De video groeide uit tot een verslag over iemand die bewust ruzie uitlokt met mensen van een andere origine – vandaar de titel: “Racisme in Brugge”.

Op maandag 25 augustus stelde ik tot mijn verbijstering vast dat ik een scoop gerealiseerd had. Sterker nog: een journalistieke primeur die heel wat (politie-)commotie veroorzaakte.

Dat mijn video zoveel media-aandacht te beurt viel, was enkel te wijten aan de politie zelf. Ikzelf ben niet ingegaan op de verzoeken van VRT-nieuws en Terzake, VTM en WTV/focus, noch van radiozenders EEN-De Ochtend en VRT-radio West-Vlaanderen. Wel alomtegenwoordig op die zenders: politiewoordvoerders en “privacy-specialisten” die hun zegje kwamen doen over (het recht op) privacy.

Kortom: de politie heeft uit een video die een geval van racisme in beeld brengt, een privacy-problematiek gecreëerd via de mainstream media. Met als mogelijk doel wetten erdoor te krijgen die hen moeten toelaten spycams te gebruiken, én naar believen opnamemateriaal af te pakken als zijzelf door burgers gefilmd worden.

Wat die mainstream media betreft, citeer ik Rutger Bregman in een interview door Michel Vandersmissen.(Knack nr.37):

“De klassieke media spelen een kwalijke rol in de ontwikkeling van de samenleving. Ze zijn aanjagers van hypes en slecht nieuws. Ze focussen zich te veel op het negatieve, op de uitzondering en leggen zo een dam aan tegen de grote, nieuwe ideeën van deze tijd.”

Rutger Bregman schrijft over economie, politiek en vooruitgang. Als historicus belicht hij de actualiteit vanuit een historisch perspectief.

Het is de korpschef Dirk Van Nuffel die de politieagenten aangeraden heeft om klacht in te dienen:

‘Toen de korpschef mij contacteerde om mij te waarschuwen voor de storm aan media- aandacht die er aankwam en hij mij aanraadde om klacht in te dienen, heb ik dan ook in eerste instantie klacht tegen Didier Eeckhout ingediend bij onze dienst intern toezicht voor inbreuk op de privacy’

Hoe kon korpschef Dirk Van Nuffel waarschuwen dat er dat er een storm aan media aandacht zat aan te komen?

Inderdaad, als je zelf lekt naar de pers. Hij misbruikt de video om uit te lokken.

‘Als korpschef van de politiezone Brugge wens ik een principiële uitspraak van de gerechtelijke overheid uit te lokken en mij namens het lokaal politiekorps burgerlijke partij te stellen ten belope van één symbolische euro’

‘Ik denk dat iedereen aanvoelt dat dit niet kan’, luidt het in Het Laatste Nieuws. Hij spreekt van twee maten en gewichten. ‘De naburige politiezone Westkust en tal van andere zones proberen al lang om interventies te filmen met zogeheten bodycams, kleine camera’s op de borstzak of pet van de politie. Alleen: dat stuit op privacywetgeving. Als de politie de burgers niet mag filmen, waarom mogen zij dat dan wel?’

In een reactie op het incident waarbij Erevrederechter Jan Nolf opgepakt werd na Club Brugge-Manchester United.
ZIE: focus-wtv.be/nieuws/erevrederechter-jan-nolf-opgepakt

Verwacht hij dat elke burger artikel 21bis van de voetbalwet kent, maar plaatst zichzelf boven de wet:

Korpschef Van Nuffel bestempelt het voorval als een klein, maar spijtig incident. Hij wijst erop dat het een taak is van de politie om ervoor te zorgen dat aangehoudenen niet in beeld worden gebracht. “Ten tweede was er ook een inbreuk op artikel 21bis van de voetbalwet. Dat betekent dat iedereen zich tot vijf uur na de wedstrijd binnen de vijf kilometer van het stadion onmiddellijk moet houden aan de richtlijnen van de politie.”

De politie heeft de media bespeeld door van mijn video over racisme een video over een geval van privacyschending te maken:

Ook Catherine De Bolle, de grote baas van de federale politie, zegt de wrevel van de korpschef te begrijpen.

De Brugse politie zorgde intussen voor nog meer media-aandacht door publiek te overwegen klacht in te dienen tegen mij als filmer.

De politievakbond gaat nog een stapje verder. ‘Wij vragen een wettelijke regeling zodat een gsm in beslag genomen kan worden’, zegt Rudy Callewaert van politievakbond Sypol. ‘De gsm is op dat ogenblik een overtuigingsstuk, een bewijsstuk dat kan toegevoegd worden aan het dossier.’ Sorry hoor: de film kan een bewijsstuk zijn, de gsm zelf niet… En dan zegt hij het zelf: het gaat om de bescherming van de arm der wet tegen het publiek… ‘Callewaert hoopt dat de maatregel ook een afschrikwekkend effect heeft. ‘De mensen zullen dan ook weten dat ze hun gsm tijdelijk of voorgoed kwijt zijn.”

wat volgt is een verslag van mijn wedervaren:

Op donderdag 28 augustus 2014 ontvang ik een schriftelijke uitnodiging tot verhoor van een persoon die een misdrijf ten laste wordt gelegd.

Op vrijdag 5 september 2014 bood ik mij om 9u30 aan op het politiekantoor, dienst intern toezicht, om te worden verhoord. Het ging hier om een verhoor categorie III: “verdachten van feiten strafbaar met gevangenisstraf van 1 jaar of meer.” Het verhoor zelf duurde 3 uur en vond plaats in een ruimte zoals je die in de beste politiefilms ziet, inclusief doorkijkvenster op muurgrootte.

Op woensdag 10 september 2014 kreeg ik van een onvriendelijke gerechtsdeurwaarder een dagvaarding in kortgeding overhandigd. Op mijn vraag welke gevolgen dit voor mij zou kunnen inhouden, was het botte antwoord: “Ewwel da je vo de rechtbank moe kommen é.”

Op vrijdag 19 september 2014 meldde ik me om 9u bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. Daar kreeg ik te horen dat de zaak werd uitgesteld naar de zitting van 3 oktober.

Op de zitting van vrijdag 3 oktober 2014 vernam ik dat de zaak opnieuw twee weken zou worden uitgesteld, dit om de tegenpartij de mogelijkheid te geven de besluiten van mijn advocaat in te kijken.

Op maandag 24 november 2014 een dagvaarding via de gerechtsdeurwaarder om te verschijnen op 4 december voor een openbare terechtzitting van de rechtbank van eerste aanleg.

Op maandag 1 december 2014 een betekening van de gerechtsdeurwaarder met de beschikking van de rechtbank.

Op woensdag 3 december 2014 ontvang ik een kennisgeving van ingesteld hoger beroep door appellanten met rechtsdag op donderdag 15 oktober 2015.

Op woensdag 28 januari 2015 huiszoeking door de federale gerechtelijke politie in opdracht van de procureur des koning met in beslagname van computers en externe harde schijven (waarvan tot op heden 01/12/2015 geen teruggave van een laptop en externe harde schijven)

Een huiszoeking die voor mij zowel een persoonlijke als sociale impact teweeg heeft gebracht en mijn rust ernstig verstoord. Tevens kan ik mijn werk als burgerjournalist niet naar behoren uitoefenen daar ik niet kan beschikken over mijn in beslag genomen BACK UP dragers. Door de inbeslagname is de politie op de hoogte van al mijn correspondentie met o.a. mijn advocaten.

Op maandag 2 februari 2015 drie uur durend verhoor bij de federale gerechtelijke politie intern toezicht en bijzondere zaken.

Op dinsdag 25 augustus 2015 aangetekende zending kennisgeving aan inverdenkinggestelde dagstelling raadkamer op 09/12/2015.

Na inzage van het dossier blijkt dat de onderzoeksrechter dit dossier volledig à charge afhandelt en geen enkel element à décharge in overweging neemt. Hij staat duidelijk aan de kant van de politie.

Op vrijdag 16 oktober 2015 kennisgeving van Arrest Hof van Beroep Gent arrest op 12/11/2015

Politie van Mortsel, excuses en wel nu!

Originally posted on Saskia Van Nieuwenhove:

Voor ik verder schrijf, wil ik mij ook persoonlijk excuseren.
Jawel, journalisten kunnen checken en dubbelchecken, maar hebben helaas geen weerstand tegen antwoorden van politiewoordvoerders.
Daar vertrouw je op.
Daar kan je wel regelmatig over vloeken, zeker wat gevangeniswezen betreft bijvoorbeeld, koploper in het niet beantwoorden van vragen over individuele opsluiting of gebreken in de gevangenissen.
Nochtans is transparantie een fundamentele noodzaak in een democratisch ‘regime’.
Omdat te garanderen is er ook de wet op de openbaarheid van bestuur.
Krijg je geen antwoord dan hebben ze via deze wet wél te antwoorden.

Moeilijker ligt het bij vrijheidsberoving van mensen.
Je hebt eerst de arrestatie, op politioneel vlak, daar mag in het kader van het onderzoek een persstop ingelast tot parket een beslissing neemt.
Dan nog is het vaak wachten indien beslist wordt voor te leiden bij de onderzoeksrechter.

Gisteren halftwee. Ik krijg nog geen halfuur na de arrestatie van Yassine…

View original 504 woorden meer

Efficiënt optreden met respect voor de rechtsstaat

logo_demorgenOpinie Raf Jespers en Jan Buelens

De regering stelde achttien nieuwe maatregelen voor in de Kamer. Laat ons de maatregelen beoordelen op basis van twee criteria.

Ten eerste zijn ze efficiënt en ten tweede zijn ze inpasbaar in de rechtsstaat?  Meer lezen

rechtbank
foto ANP

 

België: rechtsstaat?

Auteur Sara Casteur

In België bestaan er zoveel regels, is de rechtspraak zo verdeeld en onvoorspelbaar geworden, het overheidsapparaat is zo machtig en groot waardoor het dringend tijd wordt om ons land aan de volgende toets te onderwerpen:

Voldoet België nog aan de kenmerken waaraan een rechtsstaat moet voldoen?”

Meer lezen

Pussy Riot brengt protestlied over vluchtelingencrisis

logo Knack.beDe feministische Russische punkgroep Pussy Riot trok voor hun nieuwste video naar Dismaland, het dystopische parodiepretbark van straatkunstenaar Banksy. Het nummer, Refugees In, is een protestsong over de vluchtelingencrisis: ‘Als Europa de grenzen sluit, zet het honderdduizenden moslims die de radicale islamitische staat willen ontvluchten aan de kant.’ Meer lezen


The music video “Refugees In” is dedicated to the refugees and created at the Pussy Riot performance at Banksy’s Dismaland on September 25th, 2015, with the generous help from director Ralf Schmerberg and music producers Tev Nev, bretonLABS and additional production by Alexander Parsons.

Today’s Europe faces a big new challenge. The current refugee crisis, will become a defining issue of our generation. Pussy Riot feel this European challenge as our own.

750,000 refugees have arrived in Europe so far in 2015. Many more are coming. They are mostly escaping from war or persecution in Syria, Afghanistan, Eritrea, Iraq, Sudan.

Thousands are dying on the way. In the UK refugees cannot apply for asylum from outside the country – so they are forced to travel there illegally.

Why can’t we live in a truly global world, not one with one with locked borders, razor wires and refugee camps? History has shown that migrants can be are innovative and entrepreneurial. Look at the US for an example of a whole culture built on the input of immigrants.

Thousands of ordinary people across Europe are trying to help, but most governments are not matching their efforts. We believe in solidarity with human beings in need, wherever they are from, whatever their background. This is not a question of politics or nationality, but of saving human lives.

Lyrics:

Met in Europe by razor wires,
Governments here fucking liars
Desperate people who need to flee
Seeking refuge by land and sea
Push for borders, get no peace
Fuck the police like we’re in Greece

Cage me in cage me out
Refugees in, nazis out
Governments here should feel the shame
Fucking liars, you’re to blame

Fuck the police
Like we are in Greece
Destroy piece by piece
This conservative disease

Huff and puff and smash it up
Burst, blast, blow it up
Cage me in cage me out
Refugees in, nazis out
Governments here should feel the shame
Fucking liars, you’re to blame

Cage me in cage me out
Refugees in, nazis out
Governments here, should feel the shame,
Fucking liars, you’re to blame
You’re to blame

Cage me in cage me out
Refugees in, nazis out
Governments here, should feel the shame,
Fucking liars, you’re to blame
You’re to blame

Cage me in cage me out
Refugees in, nazis out
Governments here, should feel the shame,
Fucking liars, you’re to blame
You’re to blame

Bombing people out of homes
We want peace, not fucking drones
Push, push borders away!
Push borders, do it today!
Human beings –
not a swarm Injustice –
government norm

Cage me in cage me out
Refugees in, nazis out
Governments here, should feel the shame,
Fucking liars, you’re to blame
You’re to blame

Alles over Pussy Riot

Habitat

Habitat as a place which takes a population in an ecosystem, defined as the biotic and abiotic conditions needed by the sort to survive.

A registration.

My video essays are a collection of sequences of beginnings, anecdotes and thoughts.
Everything should be possible to be included. It are images that move and intrigue me. The fragments replace the entity.
It is a commentary on things and life, the on a distance examination of the delusion of the day.
It are storytellers in which the spectator enjoys a large freedom to associate and react intuitively on the video essays.


There happens a lot at a crossroad in Bruges

Green square becomes a car parking , inhabitants of the Hoge Weg are causing nuisance and fine dust to the inhabitants of Ter Lindenhof.

Cyclists at a crossroad

Ik breng De Lijn op de hoogte dat er regelmatig een bus geparkeerd staat in de Legeweg te Sint-Andries Brugge.
Ik breng hun ervan op de hoogte dat er in het mobiliteitsplan diverse maatregelen voorzien zijn met betrekking tot het parkeren van zwaar verkeer.
Sint-Andries tonnageparkeerbeperking +5 ton
In de woonzone van Sint-Andries is de zone +5 ton tonnageparkeerbeperking van toepassing. Voertuigen boven de 5 ton mogen niet in deze
zone parkeren.

De geknakte boom is het gevolg van de jarenlange verwaarlozing van het boombestand door de (voormalige)eigenaar.
Link naar wat vooraf ging: http://eeckhoutdidier.com/2015/08/26/les-acacias-de-geknakte-boom/

Dossier IS

delton_556

logo De correspondent

Zeven vragen en antwoorden die je de aanslagen in Parijs (een beetje) helpen begrijpen

Met verschillende correspondenten volgde Karel Smouter de (inter)nationale pers over de aanslagen in Parijs. We zetten de belangrijkste inzichten uit al deze journalistiek op een rij. En grijpen tussendoor terug op wat wij zelf tot nu toe over terrorisme schreven. Meer lezen

Wie financiert die jihadisten eigenlijk? (Antwoord: wie niet?)

Je zou het haast vergeten na het drama in Parijs, maar vrijwel alle jihadistische terreur vindt elders plaats. In Syrië bijvoorbeeld. Wie betaalt dat allemaal?
Meer lezen

De geschiedenis leert: beantwoord terreur niet met oorlogstaal

De aanslagen in Parijs zijn niet alleen schokkend, maar ook schokkend vertrouwd. Ze roepen oude beelden op van terreur in dezelfde stad. De oorlogstaal van president François Hollande brengt ook een recenter fenomeen in herinnering: de ‘war on terror.’ Het verbale oorlogspad is niet zonder gevaren, leerden we daarvan.
Meer lezen

Zo voorkwam je een volgende Charlie Hebdo in ieder geval niet

In de weken na de terroristische aanslagen in Parijs willen Europese regeringsleiders méér informatie verzamelen en méér databases optuigen. Want: alleen zo zou een volgende aanslag te voorkomen zijn. Maar er bestaan geen overtuigende bewijzen voor de effectiviteit van dergelijke maatregelen. Integendeel: ze maken de bestrijding van terrorisme moeilijker. Meer lezen

Wat IS is volgens IS

Er worden veel verklaringen gegeven voor de gruwelijkheden waaraan IS zich schuldig maakt. Maar hoe rechtvaardigt de groepering zichzelf? Ik onderzocht op basis van welke teksten en verhalen de beweging zich aan de wereld presenteert. Opmerkelijk: IS is daarbij regelmatig in tegenspraak met zichzelf. Meer lezen

Om jihadi’s te kunnen bestrijden, moet je ze eerst leren begrijpen

Een groot maatschappelijk probleem laat zich pas beheersen en verminderen als men een idee van de oorzaken heeft. Maar de gewelddadige jihad staat geen studieuze reflectie toe; daarvoor is het gevaar van een terroristische aanslag door homegrown radicalen veel te groot. Meer lezen

Hoe onze strijd tegen de jihad de rechtsstaat dreigt te ondermijnen

Politici lijken burgerrechten dan ook steeds meer als voorwaardelijk te zien. En hun toegang tot de rechter als steeds minder vanzelfsprekend. Meer lezen

Hoe is de beweging die Irak verscheurt zo groot geworden?

De beweging wil een geheel nieuwe indeling van het Midden-Oosten. Hoe heeft de beweging zo snel kunnen groeien? En hoe moet het nu verder met Irak en Syrië? Een explainer. Meer lezen

De machtigste staat van het Midden-Oosten is nog altijd de Deep State (dus niet de Islamitische)

De Arabische Lente heeft gefaald: in plaats van democratie is er chaos. Oude machthebbers zitten veelal nog in het zadel, en extremistische islamisten zijn sterker dan ooit. Dit is het werk van de Deep State: een hypercorrupte elite, die alles doet om de macht naar zich toe te trekken. Meer lezen

logo DeWereldMorgen.beWat vooraf ging

Aanslagen in Parijs: dodelijke val voor Europa

Italiaan Roberto Savio, oprichter en erevoorzitter van het alternatieve persagentschap Inter Press Service (IPS) vreest dat Europa, ooit een bakermat van beschaving, met open ogen in een val loopt. Zes moslimterroristen brachten Europa op het spoor van een heilige oorlog met de islam. Meer lezen

MO* mondiaal nieuwsDossier God en Geweld

Het politieke extremisme van islamisten in het Midden-Oosten heeft de aandacht volop gericht op de politieke potentie van religie. Het spectrum van religieus radicalisme is echter veel breder dan de islam, en het is niet per se negatief. Verhalen over de hel die ontstaat als  het paradijs op aarde door religieuze voorhoedes opgelegd wordt, maar ook over de hoop die mensen putten uit heilige overtuigingen en oude profetieën.
Meer lezen