art, Brugge

finissage en expositie in Hoste Art Residence

Finissage

‘Paintings and Poetry’ van de solo tentoonstelling ”Nathalie Rothkoff” in Hoste art residence

une_promenade_en_automne

une_promenade_en_automne

Met Marcus Cumberlege


Fotoverslag: LiesOnderweg


Expositie Frank Vanden Broucke

10548029_799415360115983_3129933678125869071_o

DE WONDERKAMERS
1 NOVEMBER 2014 TOT EN MET 31 JANUARI 2015
Vernissage : Vrijdag 14 november 2014 om 19u.
Reservatie: info@hosteart.com – Tel. 050 34 93 18

 
Standaard
Nieuws en politiek

KRONIEK van de video ‘Racisme in Brugge’

Argenta Assuranties blijft minachtend handelen

Wat vooraf ging.

Op donderdag 18 september diende ik een aanvraag in bij Argenta Assuranties tot rechtsbijstand, onderdeel van de polis ‘familiale bescherming’. “Op het in te vullen formulier had ik slechts een tiental lijntjes om mijn volledige verklaring te noteren. Verder kon ik enkel een kopie van de dagvaarding toevoegen. Op donderdag 23 september neem ik contact op met mijn Argenta kantoor waar ik te horen krijg dat de maatschappij mijn zaak beoordeelde als ‘opzettelijke daad’ en niet zou tussenkomen.

Argenta Assuranties heeft niet gereageerd op mijn verzoek om niet alleen te oordelen op basis van de dagvaarding, maar pas te beslissen nadat ik zelf de mogelijkheid had gehad mijn versie van de feiten te bezorgen.

Mijn raadsman heeft daarop aan Argenta Assuranties gevraagd om verduidelijking.

Het minachtend handelen van een verzekeringsmaatschappij

Nu ik mijn raadsman zal vergoeden voor zijn tussenkomst in de rechtbank, voor de dagvaarding door politie agenten, wilde ik weten wat het antwoord van Argenta Assuranties is op zijn vraag.
Nu blijkt dat ook hij geen reactie ontvangen heeft. En krijg ik plots een mail van argenta.echo@schadeargenta.be met de volgende inhoud:

Argenta Assuranties nv / Directie Schadeverzekeringen / Dienst schade auto/schade brand/schade familiale

De heer Eeckhout Didier

Uw bericht van / Uw kenmerk  / Ons kenmerk
schadegeval van 23-08-2014

Antwerpen 19-11-2014
Geachte heer Eeckhout

Wij bevestigen de ontvangst van uw schade-aangifte betreffende bovenvermelde familiale polis.
Wij openen hiervoor een schadedossier met bovenvermeld kenmerk.

Wij kunnen geen tussenkomst verlenen in dit dossier daar :

1) Het om opzettelijke feiten gaat. Dit is uitgesloten van verzekeringsdekking.

2) Er is hier geen sprake van een verweer op een schadevergoeding aan derde.
Wij hopen u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en sluiten ons dossier.

Met vriendelijke groeten

Christel Heyninck


Brugs journalist saboteert publicatie exclusief interview

Een Brugs journalist heeft verhinderd dat een exclusief interview, verstrekt aan Ann Vanneste (freelance journaliste), verschenen is in de krant Het Nieuwsblad.
Het betreft een getuigenis hoe Didier Eeckhout de afgelopen maanden heeft ervaren nadat hij een dagvaardiging kreeg van de politie.

Het betreffende artikel is wel verschenen in het Brugs Handelsblad een kopie is hier te lezen:

Brugge. Videoblogger Didier Eeckhout had nooit gedacht dat zijn opname over een geval van racisme in Brugge zo’n ophef zou maken. Zowel nationaal als internationaal werd het filmpje veelvuldig gedeeld. De teller van zijn videoblog stond toen op bijna 150 posts, en net die ene wordt een hit. Niet omwille van de flagrante vorm van racisme die getoond wordt, wel omdat de figurerende politieagenten de film van het internet wilden halen.

Wat vooraf ging.

Op vrijdag 22  augustus zit Didier Eeckhout aan een tafeltje op een terras in de Smedenstraat te genieten van een kop koffie. Een gefrustreerde klant smijt plots zijn koffietas op de grond. De reden: in zijn koffie had zich een vlieg genesteld maar een gratis nieuwe koffie kreeg hij van de uitbaters niet. De klant begint een racistische scheldtirade en mikt daarbij gretig op het feit dat de man van buitenlandse origine is. Op dat moment haalt Didier zijn camera boven en filmt het gebeuren. De politie komt op vraag van de uitbater ter plaatste om te bemiddelen. Aan Didier vraagt de vrouwelijke agente om niet meer te filmen. Hij zet de beelden later op zijn blog omwille van de relevantie, ‘In Brugge is wel degelijk racisme’, is wat hij wil meegeven. Op maandag wordt het videoverslag gretig door de media overgenomen. De politie spant een kortgeding aan om de film van het internet te halen, hun argument: schending van privacy.

Schiet politie in eigen voet?

De rechter sprak vrijdag 7 november vonnis in kortgeding. Van de twee agenten wordt enkel de vrouwelijke agente gedeeltelijk gevolgd. Na betekening van het vonnis is Didier Eeckhout verplicht om de filmbeelden vanaf minuut 1.27 van internet te halen, dwangsom per dag 500 euro. Dat is het moment dat de politie in beeld komt. “Ze maken zich belachelijk, het filmpje staat wereldwijd op internet, ik kan mijn post blokkeren maar dan nog zal iedereen het filmpje kunnen zien. Heeft de rechter hier recht gesproken? Het waarom van deze uitspraak ontgaat mij volledig, het is een soort compromis zonder principiële uitspraak. Dit is niet meer van deze tijd! Ik doe daar niet aan mee en ik zal de film niet gedeeltelijk maar volledig verwijderen.

Dat mijn video zoveel media-aandacht trok was enkel te wijten aan de politie zelf.  Ikzelf ben niet ingegaan op de verzoeken van VRT-nieuws en Terzake, VTM en WTV/focus, noch van radiozenders één-De Ochtend en VRT-radio West-Vlaanderen. Wel alomtegenwoordig op die zenders: politiewoordvoerders en ‘privacy-specialisten’ die hun zegje kwamen doen over het recht op privacy. De politie heeft uit een video die een geval van racisme in beeld brengt, een privacy-problematiek gecreëerd via de mainstream media. Met als mogelijk doel wetten erdoor te krijgen die hen moeten toelaten spycams (kleine camera’s die de politieagent op zijn kledij bevestigd, av) te gebruiken, én naar believen opnamemateriaal af te pakken als zijzelf door burgers gefilmd worden”, aldus Didier Eeckhout. Merkwaardig in deze geschiedenis is het feit dat de man die de racistische praat spuide er als ‘derde hond met het been is vertrokken’.

“Door te bloggen, kan ik verwerken wat me raakt”

Didier Eeckhout noemt zichzelf een videast en vlogger, hij is met andere woorden creatief met beelden. “Het woordje ‘videast’ komt van cineast, maar dan met video in plaats van pellicule. En een vlogger is een blogger die werkt met video’s.”

Hij is actief op een groot aantal blogs en sociale media, en mag zichzelf ook burgerjournalist noemen, hij heeft een blogpagina bij DeWereldMorgen.be

“Ik ben al behoorlijk vroeg beginnen bloggen, in 2005. Als iets mij raakt, dan wil ik daar een beeld, foto of clipje over brengen. Ik wil het vastleggen. Toen filmfestivals ook video’s aanvaardden, en niet enkel pellicule, begon ik mijn kortfilmpjes ook in te sturen. Maar ik kreeg niet de respons die ik verwachtte en vroeg me na een tijd af waar ik mee bezig was.  Toen het internet ingang vond zag ik dat als een mogelijkheid om mij als individu te uiten. Maar ik heb dat wereldje maandenlang moeten uitzoeken. Ik heb heel wat cursussen gevolgd in SNT  en op die cursussen ben ik in contact gekomen met ‘bloggen’. Creatief bezig zijn geeft zin aan mijn leven. Door te bloggen, kan ik verwerken wat me raakt. Maar het allerbelangrijkste vind ik dat ik daardoor mensen wakker schud en dat niemand meer kan zeggen ‘Wir haben es nicht gewüsst’”

Onverwachte gevolgen

“Ik heb een format uitgewerkt waardoor ik wereldwijd mensen en organisaties bereik.

Mijn video’s worden momenteel in honderdtwintig landen bekeken, waaronder landen met een strenge perscensuur.” Dat hij een verwerpelijke vorm van racisme kon laten zien en aanklagen door de video van 22 augustus gaf hem voldoening. Maar hij had niet gedacht dat deze zou gerecupereerd worden door politieagenten die dagelijks ‘riskeren’ om in beeld te komen. Maar het verhaal begon toen pas echt. De politie zet door en handhaaft hun klacht hoewel ze volgens Didier Eeckhout geen poot hebben om op te staan. Maar vooruitlopen op de uitspraak durfde hij niet, want “die kon alle richtingen uitgaan.” De maanden die volgden op die bewuste 22 augustus ziet Didier de binnenkant van het politiegebouw en rechtbank meer dan hem lief is. Hij krijgt een aangetekend schrijven vanwege de politie om zich aan te bieden voor ondervraging. “Op vrijdag 5 september bood ik mij om 09.30 uur aan op het politiekantoor, dienst intern toezicht, om te worden verhoord. Het ging hier om een verhoor categorie III, wat vertaald wordt als: ‘verdachten van feiten strafbaar met gevangenisstraf van 1 jaar of meer’. Het verhoor zelf duurde drie uur  en vond plaats in een ruimte zoals je die in de beste politiefilms ziet, inclusief doorkijkvenster op muurgrootte.”

Verzekering?

“Op woensdag 10 september kreeg ik van een onvriendelijke gerechtsdeurwaarder een dagvaarding in kortgeding overhandigd. Op mijn vraag welke gevolgen dit voor mij zou kunnen inhouden, was het botte antwoord: “Ewwel da je vo de rechtbank moe kommen é.”  Om de kosten van het proces te kunnen betalen spreekt hij zijn verzekering aan. Op donderdag 18 september diende hij een aanvraag in bij Argenta Assuranties tot rechtsbijstand, onderdeel van de polis ‘familiale bescherming’. “Op het in te vullen formulier had ik slechts een tiental lijntjes om mijn volledige verklaring te noteren. Verder kon ik enkel een kopie van de dagvaarding toevoegen. Op donderdag 23 september deelde Argenta Assuranties me mee dat de maatschappij mijn zaak beoordeelde als ‘opzettelijke daad’ en niet zou tussenkomen.

Argenta Assuranties heeft daarna niet meer gereageerd op mijn verzoek om niet alleen te oordelen op basis van de dagvaarding, maar pas te beslissen nadat ikzelf de mogelijkheid had gehad mijn versie van de feiten te bezorgen.

Op vrijdag 19 september meldde ik me om 09.00 uur bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. Daar kreeg ik te horen dat de zaak werd uitgesteld naar de zitting van 3 oktober. Op de zitting van vrijdag 3 oktober vernam ik dat de zaak opnieuw twee weken zou worden uitgesteld, dit om de tegenpartij de mogelijkheid te geven de besluiten van mijn advocaat in te kijken.  Op vrijdag 17 oktober werd de zaak effectief gepleit. Vrijdag 7 november volgde bovengenoemd vonnis.

(AV)

http://eeckhoutdifilm.blogspot.be en videosite VIMEO https://vimeo.com/difilm website voor Brugge http://eeckhoutdidier.com


Bijdrage Didier Eeckhout

Op maandag 10 november om 24uur (GMT+01.00) Brussel, is de video ‘Racisme in Brugge’ verwijderd.Dit om een dwangsom van 500 euro te vermijden per dag na de beschikking.

veroordelen verweerder

De beschikking door de ondervoorzitter in de Rechtbank van  Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, burgelijke sectie is een soort compromis zonder veel principiële uitspraken. De eis van de tweede agent werd volledig afgewezen; de eis van mevrouw Nathalie De Bakker, inspecteur van politie, werd gedeeltelijk toegewezen. Ik moet de beelden verwijderen vanaf minuut 1:27

De video moet NIET volledig van het internet, wel:
‘ de filmbeelden vanaf “1.27” moeten weggehaald worden (vanaf dat de politie in beeld komt) en dit met onmiddellijke ingang.

Maar daar doe ik niet aan mee, ik haal de video er volledig af.

Na het ongeciviliseerd optreden door mevrouw Nathalie De Bakker tegenover mij op het terras en nu te eisen dat ik een amputatie uitvoer op mijn video, heeft ze blijk van een gebrek aan artistieke empathie voor dit journalistiek waardevol verslag.


Het beeldend werk/videowerk van Didier Eeckhout 

Bijdrage Johan Debruyne (Brugge, 16/10/1953)
kunstcriticus/publicist – recensent <H>ART,kunstenmagazine

Een wijle geleden klikte ik op Facebook een fragmentje film aan. Ik zag een Brugs terras en vermoedde, als geboren en getogen Bruggeling, meteen de Smedenstraat. Ik zat plots behoorlijk verbouwereerd naar het schermpje te kijken. Ik zag een man (een klant) ongegeneerd en behoorlijk luid racistische praat uitbraken. Als criticus, maar vooral als gewezen leraar-lector, die gedurende 35 jaar jongeren heeft opgeleid en geprobeerd maatschappelijke waarden, gevoel voor schoonheid en taal, en respect bij te brengen, was het even slikken.

Ik zag dat er gewoon met de camera werd geregistreerd. Eindelijk, dacht ik, eens beelden en klanken uit het dagelijkse leven in een zogenaamd liefelijk stadje (Brugge), beelden én klanken, een tafereel dat symbool stond voor de maatschappij waarin we vandaag helaas leven. Een synopsis. Niet opdringerig en zonder enige commentaar van de man die de beelden registreerde: de niet mis te verstane bevestiging van datgene wat doorgaans wordt gefluisterd of aan de bars wordt verteld. Geen sensatie. Ook het vastgelegde politioneel optreden was keurig, voorbeeldig, vakkundig, empathisch.

Is dit kunst? Ja. Kunst zonder hoge artistieke aspiraties. Maatschappijkritische kunst. Beelden ontdaan van alle franje. Sterker dan een cartoon. De kunstenaar in de schoot gevallen? Ja en nee. Je moet er wel voor op stap. En je hoort er wel je camera voor bij de hand te hebben. Je hoort op dat moment op die plek te zijn. Het is een manier van leven, van omgaan met de dingen. Zoals de wereldvermaarde fotograaf Henri Cartier-Bresson continu het dagelijkse leven vastlegde met zijn camera. Zowel het “schone” als het verderfelijke. Andere fotografen en/of beeldenmakers gaan dan weer uren werken aan een enkele foto, een tekening, een installatie, een theaterstuk… De realiteit naar hun hand zetten.

Kunst beslaat een immens breed gamma en het is vandaag meer dan ooit de vraag of een kunstenaar in de huidige maatschappij de vele rotzooi nog gewoon kan negeren? Ja, je kan als kunstenaar die keuze maken en door louter schoonheid te scheppen een dam opwerpen, maar over die keuze hoeft een criticus zich niet uit te spreken. Ik zei het al: het gamma is immens.

Toen een jaar geleden ongeveer mijn columns gebundeld werden en aan het publiek voorgesteld (in Brugge), was Didier Eeckhout dan ook de eerste aan wie ik dacht om op zijn sobere manier de presentatie te registreren. Hetzelfde met een kunstwerk dat ik aan mijn gevel aanbracht.

Johan Debruyne (Brugge, 16/10/1953)


Video ‘Racisme in Brugge’ moet deels van het internet

486690943_1280x720BAF

Afgelopen vrijdag, 7 november, deed de rechter uitspraak in de zaak rond het filmpje ‘Racisme in Brugge’ van Didier Eeckhout.  De agenten die ongewild in het filmpje figureerden hadden een klacht ingediend tegen de videoblogger wegens schending van hun privacy.
De vrouwelijke agente kreeg gelijk van de rechter en Didier wordt nu verplicht het filmpje, vanaf het moment dat zij in beeld komt, van het net te halen.
De klacht van de mannelijke agent werd ongegrond verklaard aangezien hij persoonlijk niet vraagt om te stoppen met filmen en dus net als de andere mensen op het terras stilzwijgend de toestemming gegeven heeft om gefilmd te worden.

Nog even alle feiten op een rijtje: Didier zit op een zonnig terrasje wanneer een bij in een klant zijn koffie terecht komt.  De man roept er de eigenaar van de zaak bij en eist een nieuwe koffie.  De man begint de uitbater, een man met een migratieverleden, en schuwt hierbij racistische uitlatingen niet, hetgeen Didier filmt.  De situatie loopt uit de hand en de uitbater beslist er de politie bij te halen.  Deze komen ter plekke en lossen het probleem zonder al te veel problemen op.  De agente vraagt Didier te stoppen met filmen, wat hij weigert aangezien hij zich op een openbare plaats bevindt. De racistische man wordt door de agenten gevraagd de zaak te verlaten.  Tot zover het incident.

Didier komt thuis en beslist z’n video op z’n blog te plaatsen als aanklacht onder de naam ‘Racisme in Brugge’.  Het filmpje gaat viraal via de sociale media.  Volgende dag blijkt dat er wat commotie is ontstaan en dat de twee agenten een klacht willen indienen.

De rechter in kort geding gaf dus afgelopen vrijdag de agente gelijk.   De gevolgen voor Didier zijn simpel:  Wanneer het vonnis van de rechter wordt betekend heeft hij 2 dagen de tijd om z’n video van het net te halen. Indien hij dit niet doet moet hij een dwangsom van 500 euro per dag betalen.
De blogger wijst er echter op dat hij niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor verdere verspreiding van z’n filmpje of foto’s hiervan aangezien hij op Vimeo, een site zoals YouTube die het streamen van video’s mogelijk maakt, heeft ingesteld dat het filmpje niet kan worden gedownload.
Blijkbaar is het echter behoorlijk simpel om door middel van bepaalde software de film toch te downloaden en verder te verspreiden zonder toestemming van de eigenaar van het beeldmateriaal, wat ook is gebeurd…  Ook foto’s zijn op internet gemakkelijk op te slaan en opnieuw op een andere locatie te plaatsen.  “Het is dus aan eiser om de verantwoordelijken die foto’s van de video plaatsen waarop eiser herkenbaar afgebeeld staat te dagvaarden in kort geding.
En het is aan eiser om de verantwoordelijken die door middel van één van de tientallen gratis programma’s mijn video gedownload hebben te dagvaarden in kort geding” klinkt het op zijn blog.

In ieder geval is het duidelijk dat de wetgeving inzake sociale media, burgerjournalistiek,… alles behalve aangepast is aan de tijdsgeest en het koffiedik kijken is wat nu wel kan en wat niet.

Het ganse verhaal zou nog een staartje kunnen krijgen aangezien er ook een strafonderzoek is gestart.  De kans bestaat dus dat Didier zich nog moet verantwoorden voor de correctionele rechtbank.

Ook BAF wil natuurlijk niemand op de zere teentjes trappen en heeft daarom alle foto’s die verwijzen naar het desbetreffende filmpje licht aangepast zodat niemand ongewild zichzelf op onze site moet bewonderen.  Persoonlijk vinden we de foto’s nu nog mooier dan ervoor…

Standaard
Nieuws en rechtspraak

De rechter heeft gesproken! Heeft hij ook recht gesproken?

Na de politie moet ik nu ook vaststellen dat het gerecht bevolkt wordt door fossielen met een gedachtegoed uit de vorige eeuw.

Is het omwille van hun machtspositie dat er op zo’n arrogante en kortzichtige attitude berecht wordt?

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, sectie burgerlijke rechtbank - beschikking

01

01

Op 24 augustus post ik mijn honderdvierentwintigste video getiteld ‘Racisme in Brugge’ op mijn  videosite vimeo, met setting ‘share this video on social networks’
en niet aangevinkt (dus ik laat niet toe dat de video gedownload wordt): What can people do with this video?
Download the video – Allow anyone to download this video

De verweerder heeft daarmee tot op heden een eenmalige handeling volbracht tot betrekking van deze video.

Het is dus aan eiser om de verantwoordelijken die foto’s van de video plaatsen waarop eiser herkenbaar afgebeeld staat te dagvaarden in kort geding.
En het is aan eiser om de verantwoordelijken die door middel van één van de tientallen gratis programma’s mijn video gedownload hebben te dagvaarden in kort geding.

veroordelen verweerder

Had de rechter de besluiten van mijn raadsman ingekeken in plaats van enkel mij te veroordelen op basis van de conclusies neergelegd door de raadsman van de concluante dan had hij ingezien dat punt 2 niet relevant is om reden van:
VIMEO is een videosite (ook wel aangeduid als videowebsite of video-uploadwebsite) is een website waarnaar gebruikers videoclips kunnen verzenden die online te bekijken zijn door een breed publiek. Videoclips die gepubliceerd worden via een dergelijke site worden over het algemeen aangeduid als webvideo.
bron: Wikipedia

Het is dus geen website en er is dan ook geen verantwoordelijke nog een webmaster aan wie ik dit formeel kan melden !

Standaard
Nieuws en politiek

de mainstreammedia op het niveau van digitale tooghangers !

EEN VOORBEELD:

Videoblogger moet filmpje met Brugse agenten verwijderen

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=808840122514349&id=155206597877708&notif_t=notify_me

“De klassieke media spelen een kwalijke rol in de ontwikkeling van de samenleving. Ze zijn aanjagers van hypes en slecht nieuws. Ze focussen zich te veel op het negatieve, op de uitzondering en leggen zo een dam aan tegen de grote, nieuwe ideeën van deze tijd.”

(Rutger Bregman schrijft over economie, politiek en vooruitgang. Als historicus belicht hij de actualiteit vanuit een historisch perspectief.)

Standaard
Nieuws en politiek

Het forum ‘maatschappijgerichte journalistiek’ is operationeel !

Na drie jaar voorbereiding is het forum ‘maatschappijgerichte journalistiek’ operationeel !

De aanzet om dit forum open te stellen, waardoor Bruggelingen en Brugse organisaties een podium krijgen, is het gevolg van het machtsmisbruik van de politie.

De politie misbruikt mijn video ‘Racisme in Brugge‘ om een precedent te scheppen door tegen mij een rechtszaak aan te spannen.

LINK NAAR FORUM:   http://www.filmsforaction.org/didiereeckhout/#activity

Standaard
Nieuws en politiek

De agenten stapten naar de rechtbank

Ze vragen de rechter, omdat zogezegd hun privacy geschonden is, een dwangsom van 1.250 euro op te leggen per dag dat de video ‘Racisme in Brugge’ online staat.

artikel

Artikel Brugs Handelsblad

De politie heeft uit een video die een geval van racisme in beeld brengt, een privacy-problematiek gecreëerd via de mainstream media.Het onderwerp van de video is een man die zich racistisch uitlaat over een man van vreemde origine.

Het gaat hier dus niet over het optreden van de politie.

De advocaat van de agenten stelt terecht dat het politieoptreden an sich niet het onderwerp was van de opname, ik citeer:

Het optreden van mijn cliënten had trouwens geen toegevoegde waarde voor zijn filmpje over racisme

Had ik een video over een politie interventie gemaakt, dan had ik mijn camera pas bovengehaald op het moment dat de agenten aankwamen.
Dan had ik ze verder gefilmd als ze ook de uitbater zijn verhaal aanhoorden en als ze de racist aanmaanden het terras te verlaten.

LINK naar de VIDEO: http://vimeo.com/difilm/racisme

Ik hoop dat dit proces de wetgever zal aansporen om eindelijk eens klare wijn te schenken en de wet aan te passen aan de media van de 21ste eeuw.

Standaard