I Could Never Be Your Woman [2007)

Originally posted on paulydeathwish:

We get older.  It’s hard.  Our lives didn’t turn out like fairytales.  And yet, we push on.  We live.  We work.  We study.  We survive.  Oh, how much it can mean…a kind word.  A moment extra taken to be gentle.  Humble.  Respectful.  Thankful.

I didn’t know what I was getting into when I threw on this film.  I’ve sought out Saoirse Ronan films because I have been so impressed with her acting in Hanna and The Grand Budapest Hotel.  Suffice it to say, some of her lesser-known films…I never would have watched otherwise.  But it’s good.  It’s good to exit the genres and areas with which we are most comfortable.

Some of these newer films…there is a trepidation which precedes the viewing.  I wonder if I can make it past the first 10 or 15 minutes.  Let me say quite plainly:  this is a pretty damn good film.

Credit director…

View original 606 woorden meer

Dit kan niet waar zijn

Miljarden moesten ernaartoe, maar er is niemand vervolgd en het lijkt bijna weer business as usual.

Journalist Joris Luyendijk leefde twee jaar in de City in Londen om de financiële wereld te begrijpen. Het leidde tot een boek dat vandaag verschijnt. Lees hier de inleiding en het eerste hoofdstuk.

Dit is wat er dagelijks misgaat in je hoofd

de correspondent

 Auteur Thalia Verkade

Dankzij onze capaciteit om te grijpen en taal te begrijpen − zaken waarin onze linkerhersenhelft uitblinkt − zijn mensen de baas op aarde. Maar waarom zijn we er zo belabberd in? Over wat er misgaat in de hersenpan van de westerse mens en wat daaraan te doen. Meer lezen

TTIP en de aanzet voor een nieuwe wereldorde

DeWereldMorgen.be

Analyse Tristan terryn

Er is veel verzet en protest tegen het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringsakkoord. Wie het goed bestudeert, begrijpt dat het om meer gaat dan de toegang tot onze markt voor chloorkippen of hormonenvlees, of het afschaffen van het Comité voor Veiligheid en Hygiëne op het werk. Het gaat hier namelijk om het verderzetten van een neoliberale agenda, die de fundamenten legt van een hegemoniale wereldvisie voor de volgende decennia. Meer lezen

Zou u graag een fokzeug zijn?

DeWereldMorgen.be

Naar aanleiding van het bericht dat fokzeugen geselecteerd worden op het aantal tepels, nodigde Reyers Laat (23-02-2015) varkenshouder Marc Bauwens en filosoof Johan Braeckman uit voor een gesprek. Beiden zeggen dierenwelzijn belangrijk te vinden, maar lijken onvoldoende te begrijpen wat dit allemaal kan inhouden. Meer lezen