Brugge is voor de dichter Marcus Cumberlege vanaf 1973 zijn ‘Home Town’.
De stad is de bron van inspiratie voor zijn gedichten en haikus.
Zijn dagelijkse wandelingen naar zijn ‘Places to be’ bevorderen zijn creativiteit.
Straten, gebouwen, bruggen, pleinen, mensen, dieren, bomen, en bloemen zijn constante prikkels voor zijn scheppingsvermogen.