Een gesprek met:

Evie Embrechts is schrijfster, activiste en vooral een gedreven feministe. Ze schrijft momenteel een boek over feminisme.

Rabia Uslu: Kan je zeggen wat feminisme volgens jou is en binnen welke stroming jij je thuis voelt?

Evie Embrechts: Er zijn verschillende stromingen binnen het feminisme. Waar ik mij precies situeer is een moeilijke vraag. Van de bestaande stromingen kan ik mij het meest in het radicaal en links feminisme vinden. Eerlijk gezegd hoop ik dat er een nieuwe stroming wordt gelanceerd. Ikzelf wil hierin een kleine bijdrage leveren.

Feminisme is voor mij een verzetsbeweging die een einde wil maken aan alle vormen van dominantie. Ultiem gezien alles: seksisme, racisme, klassenstrijd, discriminatie op basis van leeftijd en gezondheid enz.

Het is een totaalvisie op de werkelijkheid. Ik denk dat feminisme naast pakweg socialisme kan staan als een alternatief voor het huidige systeem. Feminisme is het alternatief dat we moeten uitwerken voor de toekomst.

Het goede aan feminisme is dat het de goede dingen van bestaande strijdbewegingen kan verenigen, zoals de antiracistische of de pacifistische strijd, de milieubewegingen en de strijd tegen seksisme. Bovendien combineert feminisme het politieke met het persoonlijke op een vrij unieke manier. Dat is iets wat je niet altijd terug kan vinden in andere ideologieën. Voor mij is dat nochtans noodzakelijk om naar de toekomst toe te kunnen werken aan een betere samenleving. Meer lezen