logo DeWereldMorgen.beAUTEUR David Ongenaert
Het heeft er alle schijn van dat de Europese Unie in de toekomst perazijnzuur toelaat als ontsmettingsmiddel voor kippen. Daarmee zou voor het eerst in Europa een chemisch zuur als ontsmettingsmiddel dienen. Wetenschappers hebben echter grote bedenkingen bij de chemische stoffen die nu al in onze voeding verwerkt worden.

De European Food Safety Autority (EFSA), de Europese autoriteit voor voedselveiligheid, bracht vorige maand een rapport uit met een positief advies over de chemische stoffen. Meer concreet zijn de chemische oplossingen volgens die instantie veilig genoeg om kippenvlees en -karkassen mee te ontsmetten.

Toch is er meer aan de hand. Aanleiding voor het EFSA-rapport zijn de onderhandelingen die de EU en VS voeren over het vrijhandelsakkoord TTIP. Daarin is de ontsmetting van kippenvlees een belangrijk agendapunt. Het is niet onwaarschijnlijk dat de VS grote druk heeft uitgeoefend op de beslissing van de Commissie. Op die manier kan de VS van Europa een nieuwe afzetmarkt voor kippenvlees maken. Het hoeft niet te verbazen dat een rapport van het Amerikaanse ministerie van Landbouw de basis vormde voor het verzoek om advies aan het EFSA.

“Het spelletje dat de VS nu speelt, is niet nieuw”, meent Karin Verelst. “Reeds sinds 2008 oefent ze druk uit op de EU. In 2009 diende ze zelfs klacht in tegen de EU bij de Wereldhandelsorganisatie.” Die klacht had betrekking op het Europese invoerverbod voor chloorkippen. Meer lezen