sync-logoExperts verwachten dat tot 2020 de vraag naar vlees verdubbelt ten opzichte van nu. Dit is problematisch, want de dierlijke voedselketen is de meest intensieve. Zo zorgt de productie van dierlijk voedsel voor 14,5 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast is er voor de productie van vlees ook een immense hoeveelheid aan land en water nodig en zorgt het voor grondwatervervuiling en misbruik van antibiotica. En dan is het onderwerp dierenwelzijn nog niet eens aangesneden.

Om de problematiek rondom vlees te verminderen – of beter nog, weg te nemen – zou iedereen vegetariër moeten worden. Toch is dit voor veel mensen geen aantrekkelijk vooruitzicht. De gedachte aan ’smakeloze’ vleesvervangers, of het niet willen laten staan van vlees neemt al snel de overhand. Gelukkig ligt een oplossing in het verschiet. Meer lezen