Over het aantal journalisten dat elk jaar wordt vermoord, berichten media geregeld. Dat is minder vaak het geval als het vermoorde milieuactivisten betreft. De organisatie Global Witness verzamelde wel een pak gegevens en bundelde ze in een rapport dat de titel kreeg How many more? Het gaat om mensen die zich verzetten tegen landroof, tegen dammen die hun leefomgeving onder water zullen zetten of tegen mijnen die de aarde inpikken om ze open te kerven en daarbij water en bodem zullen verontreinigen. Voor de oprukkende bedrijven staat veel geld op het spel, dat daarvoor mensen letterlijk uit de weg moeten geruimd worden is dikwijls geen hinderpaal. Heel opvallend is dat inheemse volkeren zwaar getroffen zijn, leden ervan zijn goed voor veertig procent van de genoteerde slachtoffers. Al even in het oog springend, dit fenomeen treft vooral Centraal- en Zuid-Amerika. Voor 2014 gaat het om in totaal 116 door Global Witness getelde vermoorde milieuactivisten. Dat zijn er bijna dubbel zo veel als vermoorde journalisten. En er is een heel belangrijke maar. Deze feiten spelen zich meestal af in heel afgelegen gebieden, ver van de media. Het is dus waarschijnlijk dat het werkelijke aantal beduidend groter is. (db) Bron PALA

Het nieuwe activisme

interview Raj Patel (deel 1)
Raj Patel legt de werking van de Wereldbank en de verdeling van inkomen als basis voor democratie uit aan de hand van een Monthy Python-film

interview Raj Patel (deel 2)
We betalen een dollar voor een hamburger, maar als je de milieu- en sociale kosten meerekent, zou hij eigenlijk 200 dollar moeten kosten. Deze stelling verdedigt de Britse Amerikaan Raj Patel in zijn boek ‘De waarde van niets’.

Miljoenen mensen ontheemd door projecten Wereldbank

logo DeWereldMorgen.beIn tien jaar tijd zijn 3,4 miljoen mensen ontheemd geraakt door bouwprojecten die door de Wereldbank zijn gefinancierd. Dat blijkt uit een analyse van onderzoeksjournalisten.

Kristof Clerix, journalist bij MO*, heeft deelgenomen aan het onderzoek en heeft zich gericht op de rol van België in deze affaire. “België heeft sinds 2008 meer dan een miljard euro overgemaakt aan de Wereldbank”, zegt Clerix. “Dat is ontwikkelingsgeld. Bovendien levert België een van de 25 bestuurders van de bank, namens een groep van tien landen, en kan zo mede het beleid bepalen.

Maar als je dan vraagt welke bestuursdocumenten over het Belgische Wereldbank-beleid de overheid kan vrijgeven, antwoordt minister van Financiën Johan Van Overtveldt dat Belgische position papers, nota’s, correspondentie en rapporten vertrouwelijk zijn. Er is met andere woorden een gebrek aan transparantie. Ook het parlement wordt niet stelselmatig ingelicht over de Belgische standpunten binnen de Wereldbank. Meer lezen

RELEVANTIE

Protest Mapuche-indianen tijdens eredoctoraat Chileense President Bachelet

Fuck for forest