Auteur Bruno Mostrey

Aan de Conzettbrug (brug over de Coupure op de Vesten in Brugge) wordt momenteel kenbaar gemaakt dat een zomerlinde zal worden gekapt. Deze linde blijkt nochtans niet ziek. De boom helt wat over het water heen, maar staat nog een kleine twee meter van de oever waardoor instabiliteit niet echt geloofwaardig is.

Conzettbrug

foto Bart Reckelbus

1. Wat is de reden voor deze kap?

2. Op het plakkaat ter kennisgeving staat dat er beroep kan aangetekend worden bij de provincie, maar staat geen termijn vermeld waarbinnen dit moet gebeuren. Tevens zijn geen contactgegevens vermeld waar dit beroep ingediend moet worden. Is dit wettelijk? Is het stadsbestuur hier niet in gebreke in haar plichten ten aanzien van de Bruggeling?

Hieronder vind u een schriftelijke vraag die ik stelde aan het stadsbestuur in Brugge.

Hoewel de groendienst veel pluimen verdiend voor haar beleid en haar aanpak van het openbaar groen, worden er toch al een hele tijd veel vragen gesteld over het vellen van bomen. Vaak blijken bomen gezond en worden ze toch gekapt. Meestal na klachten over overlast van bladeren of zo.

Maar van dat laatste kan in dit geval geen sprake zijn. Hoewel het maar om één boom gaat, wil ik nu toch eens graag de redenering achter deze kapvergunning kennen. Zoals gesteld in de vraag blijkt deze boom niet ziek, evenmin dreigt de boom om te vallen — althans dat vind ik niet geloofwaardig. Er staan bomen op Brugs openbaar domein die dubbel zo hard hellen als deze. Ook bij de waterkant. Bovendien: als de boom dreigt te vallen dan kan dit stadsbestuur ook kiezen om de boom te stutten. Daar is in dit geval voldoende plaats voor. Dat is een methode die vroeger vaak voorkwam maar in Brugge helaas in onbruik is geraakt ten voordele van de boom helemaal kappen.

Met vriendelijke groet,

Bruno Mostrey
Gemeenteraadslid