Betreft brief Stad Brugge aan de omwonenden van domein “Les Acacias”

……………..Wegens onvoorziene omstandigheden heeft de werf vertraging.
Nog vragen? Wendt u dan tot de groendienst.

11/05/2017 mail naar groendienst:
Beste,
Graag had ik vernomen wat de onvoorziene omstandigheden zijn.
Er blijkt een goede reden te zijn om wat betreft dit dossier transparantie te ontwijken,
i
nfo op http://wp.me/p17016-xM
Mvg

Automatisch antwoord:
Geachte,
Graag bevestigen wij de ontvangst van uw e-mail.
Deze is intern verzonden naar de verantwoordelijke, indien wij aanvullende informatie nodig hebben zullen wij contact met u opnemen.

22/05/2017 mail naar groendienst:
Beste,
Gelieve mij de naam van de ‘verantwoordelijke’ te bezorgen zodat ik hem kan vragen waarom hij niet reageert op mijn vraag:
Wat zijn de onvoorziene omstandigheden waardoor de werf vertraging heeft bij de herinrichting park Les Acacias
Mvg

Automatisch antwoord:
Geachte,
Graag bevestigen wij de ontvangst van uw e-mail.
Deze is intern verzonden naar de verantwoordelijke, indien wij aanvullende informatie nodig hebben zullen wij contact met u opnemen.

24/05/2017 mail naar groendienst:
10u20
Beste,
Ter info:  UPDATE Les Acacias op http://wp.me/p17016-xM
Mvg

11u20 mail groendienst:
Beste,
De onvoorziene omstandigheden waardoor de werf vertraging heeft is een lopende administratieve procedure bij de Vlaamse Overheid betreffende de werken die in het park plaatsvonden, de aanleg van de verharding kan pas terug aangevat worden na een fiat van de Vlaamse Overheid.
Met vriendelijke groeten,

foto met tekst bouwprojectStad Brugge heeft het domein ‘Les Acacias’ prijsgegeven  aan een projectontwikkelaar met een bedenkelijke reputatie. 
De projecten uitgaande van projectontwikkelaars kenmerken zich door grootschaligheid die niet afgestemd is op de buurt, de teloorgang van groen, een niet aangepast verkeersplan en qua uitzicht niet passend in de omgeving.

Het Brugs stadsbestuur heeft zwaar geblunderd in het dossier kasteelpark Les Acacias

Deze projecten beroepen zich op een Ruimtelijk Uitvoerings Plan dat op de gemeenteraad van 15 september werd goedgekeurd.
Sinds de inspraakvergadering van mei 2013 werd het RUP aangepast aan de wensen van projectontwikkelaars.
Gelet op de verregaande aanpassingen van dit RUP gaf de gemeenteraad aan de bevoegde schepen en dienst ruimtelijke ordening op 27 januari 2015 de opdracht de buurt hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen en om zodoende een nieuw openbaar onderzoek toe te laten.
Deze brief werd evenwel niet naar de buurtbewoners verstuurd

HLN.be logo 51 BEZWAARSCHRIFTEN TEGEN ASSISTENTIEWONINGEN OP KASTEELDOMEIN

Auteur Ken Pieters

Met 51 bezwaarschriften protesteert de buurt tegen de komst van 45 assistentiewoningen op het kasteeldomein Les Acacias. Twee bewoners gingen zelfs aankloppen bij de provincie, die de vergunning van de stad weigerde. ” Maar de beruchte projectontwikkelaar Didier De Witte geeft niet op. Meer lezen

het nieuwsblad-logo Stempelende miljonair koopt gevangenisstraf af

Auteur Pieter Huyberechts

kabouter De Gentse projectontwikkelaar Didier De Witte (66) moet niet naar de cel omdat hij vier jaar lang als ‘werkzoekend gezinshoofd’ onterecht 40.000 euro opstreek. En dat terwijl hij op dat ogenblik fortuin maakte door luxehotels neer te poten. De celstraf van anderhalf jaar effectief vervalt, nu De Witte een deal kon sluiten met het Openbaar Ministerie. Hij komt er vanaf met een bijkomende boete van 33.000 euro. En daar kan de miljonair vanuit zijn villa in de Dominicaanse Republiek best mee leven. Meer lezen

Wat vooraf ging

In dit ruimtelijk structuurplan is voorzien om de site Les Acacias (Hogeweg, Sint-Andries) aan te pakken.
Het oostelijk deel bestaat uit kwaliteitsvol groen (park), het westelijk deel een vervallen kasteel .
(in de 19de eeuw werden tal van grote landhuizen opgericht die de term kasteel kregen maar die dat eigenlijk niet verdienen).

En wat zijn nu de plannen:

…………de leefbaarheid van het park wordt vergroot door het westelijk deel te gaan voorzien van woningen…………………

Begrijp wie kan, men zou denken maak een volwaardig park door die bouwval te slopen en plant bomen op de vrij gekomen ruimte.

Maar ja in Brugge betekent behoud van groen minder !

Zie andere voorbeelden:
Lappersfortbos ten koste van industrie , Veltembos en Koude Keuken verminking omwille van fit-o-piste en Ryckevelde bos rijen bomen gekapt om het zicht op het kasteel te bevorderen.

Mochten bomen Wi_Fi voortbrengen, we zouden ze allemaal aanplanten.
Jammer dat ze enkel zuurstof produceren die we inademen !

Wanneer gaan de Brugse beleidsmensen eens bij het ingrijpen in een bos of park een boom bijplanten i.p.v. het telkens te verminken.

BAF logo

Bruggeling schrijft klimaatbrief aan stadsbestuur

by Wouter.

Bruggeling Anthony Marechal, zaakvoerder van een groen bouwbedrijf, kroop dit weekend in zijn pen en schreef een niet mis te verstane brief naar het voltallige college van Burgemeester en schepenen.  Hierin hekelt hij de infantiele aanpak van het klimaatkaffee die de stad onlangs organiseerde en het Brugse klimaatplan in het algemeen.  Hij roept de beleidsmakers op zich in te zetten om échte inspanningen te doen en het probleem van klimaatwijziging en het verlies aan biodiversiteit nù aan te pakken.  Meer lezen