Habitat as a place which takes a population in an ecosystem, defined as the biotic and abiotic conditions needed by the sort to survive.

A registration.

My video essays are a collection of sequences of beginnings, anecdotes and thoughts.
Everything should be possible to be included. It are images that move and intrigue me. The fragments replace the entity.
It is a commentary on things and life, the on a distance examination of the delusion of the day.
It are storytellers in which the spectator enjoys a large freedom to associate and react intuitively on the video essays.


There happens a lot at a crossroad in Bruges

Green square becomes a car parking , inhabitants of the Hoge Weg are causing nuisance and fine dust to the inhabitants of Ter Lindenhof.

Cyclists at a crossroad

Ik breng De Lijn op de hoogte dat er regelmatig een bus geparkeerd staat in de Legeweg te Sint-Andries Brugge.
Ik breng hun ervan op de hoogte dat er in het mobiliteitsplan diverse maatregelen voorzien zijn met betrekking tot het parkeren van zwaar verkeer.
Sint-Andries tonnageparkeerbeperking +5 ton
In de woonzone van Sint-Andries is de zone +5 ton tonnageparkeerbeperking van toepassing. Voertuigen boven de 5 ton mogen niet in deze
zone parkeren.

De geknakte boom is het gevolg van de jarenlange verwaarlozing van het boombestand door de (voormalige)eigenaar.
Link naar wat vooraf ging: http://eeckhoutdidier.com/2015/08/26/les-acacias-de-geknakte-boom/