Stad Brugge heeft het domein ‘Les Acacias’ prijsgegeven  aan een projectontwikkelaar met een bedenkelijke reputatie. 

“Hij sluisde meer dan één miljoen euro door naar eigen rekeningen” Eigenaar Ghent River Hotel opnieuw vervolgd voor fraude

De omstreden bouwondernemer Didier De Witte (72) staat opnieuw terecht voor fraude. Dat schrijft de Gentenaar vrijdag. De man sluisde meer dan één miljoen euro van een vzw naar zijn privérekening en naar een zwarte rekening van één zijn bekendste zaken, het Ghent River Hotel. Meer lezen

Stempelende miljonair koopt gevangenisstraf af

Aannemer die schaamteloos 40.000 euro stempelgeld trok, sluit deal met Openbaar Ministerie

De Gentse projectontwikkelaar Didier De Witte (66) moet niet naar de cel omdat hij vier jaar lang als ‘werkzoekend gezinshoofd’ onterecht 40.000 euro opstreek. En dat terwijl hij op dat ogenblik fortuin maakte door luxehotels neer te poten. De celstraf van anderhalf jaar effectief vervalt, nu De Witte een deal kon sluiten met het Openbaar Ministerie. Hij komt er vanaf met een bijkomende boete van 33.000 euro. En daar kan de miljonair vanuit zijn villa in de Dominicaanse Republiek best mee leven. Meer lezen

‘Stempelende miljonair’ weer voor rechter

De Gentse projectontwikkelaar Didier De Witte (72) verscheen gisteren opnieuw voor de rechter omdat hij beschuldigd wordt van fraude. De man kwam in 2011 al in opspraak omdat hij onterecht 40.000 euro stempelgeld had geïnd als ‘werkzoekend gezinshoofd’, terwijl hij een bedrijf van 35 miljoen euro runde dat luxehotels bouwde. Meer lezen

“Stempelende miljonair” sluisde miljoen euro van vzw naar eigen rekening

Projectontwikkelaar Didier De Witte (72), die onder meer het Ghent River Hotel in handen heeft, wordt opnieuw vervolgd voor fraude. Met valse facturen en onterechte cheques sluisde hij meer dan een miljoen euro van de rekening van een vzw naar zijn privérekening en een zwarte rekening van Ghent River Hotel. Meer lezen

“Stempelende miljonair” verschijnt opnieuw voor rechter wegens fraude

De Gentse projectontwikkelaar Didier De Witte (72) verscheen gisteren opnieuw voor de rechter voor fraude. De man kwam in 2011 al in opspraak omdat hij onterecht 40.000 euro stempelgeld had getrokken als “werkzoekende”, terwijl hij achter de schermen een bouwbedrijf van 35 miljoen euro runde. Meer lezen

logo BAF De teloorgang van een kasteeldomein

Wat zijn de bezwaren van de omwonenden?

Dit stadsbestuur lapt bewonersparticipatie en haar eigen beleidsnota’s en RUP’s inzake ruimtelijke ordening, aandacht voor cultureel erfgoed binnen een stadslandschap van levende mensen en een afgestemde ouderenzorg aan hun laars. TOELICHTING op:  https://bit.ly/2IMHUMn

Wantrouwen bij buurtbewoners tegen bouwpromotor neemt toe

Alle verontrustende voorspellingen komen ondertussen uit.

Hoe komt het dat de bomen, die “moesten blijven staan”, maar die mogelijks toch in de weg staan van de plannen van De Witte, ziek worden en dood gaan?

Dit is opnieuw het geval voor de twee bomen, die dicht bij het project staan. Er werd in de bezwaarschriften hiervoor gewaarschuwd.

Er is trouwens een voorgaande:
De boom, die op de hoek van de Hogeweg en de Legeweg stond, op de plaats waar De Witte een ingang wil maken naar zijn project, werd plots ziek, ging dood en werd door de Groendienst chirurgisch verwijderd.

De huidige gang van zaken voorspelt niets goeds. De bouwheer moet de bomen in het stuk van de Hogeweg laten staan, dit omdat er anders teveel inkijk zou zijn vanuit de te brede dakdoorbrekingen (die 2 keer breder zijn dan het RUP toelaat).

bomen overleven

Mochten bomen Wi_Fi voortbrengen, we zouden ze allemaal aanplanten.

Jammer dat ze enkel zuurstof produceren die we inademen !


giftige tuin

Na de vogels moeten nu ook de auto’s eraan geloven.

De teloorgang van wat een oase had kunnen zijn in dit verstedelijkt gebied

Het kasteel wordt nu al wekenlang leeg gehaald door werknemers, die zich alleen in onbeletterde bestelwagens verplaatsen, geen Nederlands, geen Frans en geen Engels verstaan?

Bij het leeg halen van het kasteel werden ook verwarmingsbuizen kapot geslagen. Heeft iemand gecontroleerd of die met asbest waren geïsoleerd en op welke manier ze aan de buitenlucht werden blootgesteld?

Het ware gelaat van de niet-onbesproken projectontwikkelaar

Nog voor een eerste steen gelegd wordt moet al een eerste overtreding worden vastgesteld. De Witte liet bomen kappen zonder kapvergunning. Meer lezen

De projecten uitgaande van projectontwikkelaars kenmerken zich door grootschaligheid die niet afgestemd is op de buurt, de teloorgang van groen, een niet aangepast verkeersplan en qua uitzicht niet passend in de omgeving.

Het Brugs stadsbestuur heeft zwaar geblunderd in het dossier kasteelpark Les Acacias

Deze projecten beroepen zich op een Ruimtelijk Uitvoerings Plan dat op de gemeenteraad van 15 september werd goedgekeurd.
Sinds de inspraakvergadering van mei 2013 werd het RUP aangepast aan de wensen van projectontwikkelaars.
Gelet op de verregaande aanpassingen van dit RUP gaf de gemeenteraad aan de bevoegde schepen en dienst ruimtelijke ordening op 27 januari 2015 de opdracht de buurt hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen en om zodoende een nieuw openbaar onderzoek toe te laten.
Deze brief werd evenwel niet naar de buurtbewoners verstuurd

HLN.be logo 51 BEZWAARSCHRIFTEN TEGEN ASSISTENTIEWONINGEN OP KASTEELDOMEIN

Auteur Ken Pieters

Met 51 bezwaarschriften protesteert de buurt tegen de komst van 45 assistentiewoningen op het kasteeldomein Les Acacias. Twee bewoners gingen zelfs aankloppen bij de provincie, die de vergunning van de stad weigerde. ” Maar de beruchte projectontwikkelaar Didier De Witte geeft niet op. Meer lezen

Wat vooraf ging

In dit ruimtelijk structuurplan is voorzien om de site Les Acacias (Hogeweg, Sint-Andries) aan te pakken.
Het oostelijk deel bestaat uit kwaliteitsvol groen (park), het westelijk deel een vervallen kasteel .
(in de 19de eeuw werden tal van grote landhuizen opgericht die de term kasteel kregen maar die dat eigenlijk niet verdienen).

En wat zijn nu de plannen:

…………de leefbaarheid van het park wordt vergroot door het westelijk deel te gaan voorzien van woningen…………………

Begrijp wie kan, men zou denken maak een volwaardig park door die bouwval te slopen en plant bomen op de vrij gekomen ruimte.

Maar ja in Brugge betekent behoud van groen minder !

Zie andere voorbeelden:
Lappersfortbos ten koste van industrie , Veltembos en Koude Keuken verminking omwille van fit-o-piste en Ryckevelde bos rijen bomen gekapt om het zicht op het kasteel te bevorderen.

Wanneer gaan de Brugse beleidsmensen eens bij het ingrijpen in een bos of park een boom bijplanten i.p.v. het telkens te verminken.

BAF logo

Bruggeling schrijft klimaatbrief aan stadsbestuur

by Wouter.

Bruggeling Anthony Marechal, zaakvoerder van een groen bouwbedrijf, kroop dit weekend in zijn pen en schreef een niet mis te verstane brief naar het voltallige college van Burgemeester en schepenen.  Hierin hekelt hij de infantiele aanpak van het klimaatkaffee die de stad onlangs organiseerde en het Brugse klimaatplan in het algemeen.  Hij roept de beleidsmakers op zich in te zetten om échte inspanningen te doen en het probleem van klimaatwijziging en het verlies aan biodiversiteit nù aan te pakken.  Meer lezen

2 gedachtes over “Stad Brugge heeft het domein ‘Les Acacias’ prijsgegeven  aan een projectontwikkelaar met een bedenkelijke reputatie. 

 1. Dit is wat vooraf ging van 1978 tot 2002

  Historiek
  • 1978 Opstapeling van bouwmaterialen en bouwmaterieel.
  • 1978 Eerste klacht van het stadsbestuur : wijziging relief van het pand door hoger vermelde opstapeling.
  • 27/02/86 Veroordeling. Plaats dient in oorspronkelijke staat hersteld.
  Hoger beroep van de beide eigenaars tegen veroordeling uitspraak
  verwacht 5/05/88
  • 24/09/87 Bouw- en verkavelingsaanvraag van minstens één eigenaar
  • 21/01/88 Ongunstig stedebouwkundig attest.
  • 1991 Opruiming bouwmaterialen en herstellen in oorspronkelijke staat van het pand.
  • 02/93 Zwerfkattenplaag loopt uit de hand.
  Verscheidene persartikellen verschijnen.
  Stadsbestuur+Blauw Kruis zetten vallen op vraag van Y.V.d.A en worden op vraag van A.V.d.A. kort nadien weggehaald.
  • 1994 Etensresten worden gestort op domein.
  Overlast aan kippen en meeuwen in de winter periode.
  • 09/10/96 Politie telt minstens 100 stuks pluimvee op het domein. De eigenaars worden aangespoord tot het reduceren van de populatie (50 stuks) of het aanvragen van een milieuvergunning.
  • 02/97 Petitie straatbewoners tegen nachtlawaai, overlast aan kippen en meeuwen het houden van exotische vogels (toekans) in kamer van het kasteeltje.Verscheidene persartikellen verschijnen.
  • 04/03/97 Een delegatie van de straatbewoners wordt ontvangen door de Burgemeester. Daaropvolgend brief van de burgemeester aan de eigenaars
  waarop deze worden aangemaand de afvalsresten te verwijderen.
  • 27/08/97 Opmetingen van het hanengekraai door de mileudienst van Stad Brugge.
  • 10/10/97 Brief van de burgermeester aan de bewoners met bevestiging dat het toelaatbare geluidsniveau werd overschreden. De nodige procedures
  worden opgestart.
  • 02/98 Kippen worden op het domein afgeschoten.
  • Eind/09/99 Affichencampagne in de straat.
  • 04/10/99 Bijeenkomst van alle bewoners van de straat.(tussen Legeweg en
  Gistelsteenweg).
  • 13/10/99 Vergadering met verschillende stadsdiensten in gemeentehuis St.-
  Andries
  • 10/10/99 Zwarte vlaggen aktie start.
  • 18/10/99 Verwijderen 60 hennen. Klik hierop om meer te zien.
  • 05/12/99 Voorlopige stopzetting zwarte vlaggenactie als gebaar van goede wil tegenover de eigenaars van het pand die een spoedige oplossing in het vooruitzicht stellen.
  • 17/12/99 Honderdtwintig kippen werden op het terrein geteld.
  Beide eigenaars gaan akkoord om deze te laten ophalen.
  De ene met het “Blauwkruis” en de andere met de boer die de eerste 60 kippen op 18/10 kwam ophalen. Wordt vervolgd….
  • 09/01/00 En er gebeurt niets…………………………………………………….
  • Mei en juni brieven van de burgermeester waarin beloofd werd om op te treden tegen het illegaal storten van etensresten en de overlast aan pluimvee.
  • 2 september 2001 Straatfeest
  De Hogeweg was één dag lang autovrij. De buurtbewoners konden op straat vieren. Animatie verzekerd: rockband, clowns, accordeonspeler, barbecue, bar en crème Karre.
  • Begin 2002
  De kippen en hanen maken weer duchtig van hun foert.
  Wij staan weer bij af.
  Wat nu?

  • 14 februari 2002 De kettingzagen worden losgelaten op het domein. Dode takken zijn het voorwendsel. Naar het schijnt sneuvelen enkele gezonde bomen. Na tussenkomst van mede-eigenaar en politie dienen de werkzaamheden gestaakt.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.