De dictators van wie het Westen houdt

Deze video toont de heersers van Europese landen, voor elk jaar sinds 400 VC.

MO* mondiaal nieuws Analyse Julie Reniers

Ze hebben vaak niet minder op hun kerfstok dan Poetin, Khaddafi of Mugabe, maar toch behoren ze tot de geprefereerde dictators van het Westen en onderhouden de VS en Europa goede relaties met ze. Wie is er verrast dat de democratie niet overal enthousiast als model onthaald wordt?  Meer lezen

Waarom de democratie terrein verliest

Analyse John Vandaele

Autoritaire leiders zijn in opmars, terwijl veel democratieën krasselen. De eeuwige overwinning van de democratie, uitgeroepen na de val van het communisme, lijkt niet meer zo zeker. Wat is er aan de hand?  Meer lezen

pala-logo Verafgoding van dictators

Uit het pamflet
Dirk Barrez, De Val der Engelen. Waarom ontwikkelingsorganisaties falen

Op 25 november 2016 overleed Fidel Castro. Het is een moment om een blijvende donkere kant te belichten, namelijk van organisaties die een onbegrijpelijke en volledig onkritische verafgoding koesteren voor mensen, partijen of regimes die dictatoriaal en gewelddadig zijn… en daarvoor terug te grijpen naar een tekst die voor het grootste deel geschreven is na het bloedige onderdrukken op het Tiananmenplein van de Chinese lente in 1989.
Meer lezen

logo recto verso

Zonde van het geld

Auteur Frank Vande Veire

Als de vooruitgang en de verlichting ons iets hebben opgeleverd, dan toch dat we van de erfzonde af zijn. Niets is minder waar. Maarten Luther spreidde het bedje van het kapitalisme door de zonde zo alomtegenwoordig te maken dat het vergaren van bezit – rijk worden – een perverse vorm van boetedoening werd. En toen God van het toneel verdween, en geld God werd, ging de boetedoening ondergronds. Is het kapitalisme dus, in antropologische zin, mogelijk gemaakt door de seculariserende verlichting? Of is het perverse van het kapitalisme ingeschreven in de menselijke natuur?  Meer lezen

Eenvoudige wreedheden. Een interview met Saskia Sassen

Auteurs Isolde Vanhee / Tom Viaene

Met haar confronterende studies rond internationale handel, migratiestromen en de globale stad heeft de Nederlands-Amerikaanse sociologe Saskia Sassen impact gehad tot ver buiten academia. Haar jongste boek Uitstoting herinnert niet alleen aan de transformaties van de voorbije vijftig jaar, maar waarschuwt ook voor wat er de komende vijftig jaar zou kunnen gebeuren. ‘Algemeen aanvaarde termen als “groei” en “vooruitgang” schilderen de feiten veel te mooi af.’  Meer lezen

logo blog uit de community“Goed in gelijkheid, slecht in ondernemen”

AUTEUR Marjan Cauwenberg

De column van Peter De Keyzer in De Standaard deed mij de wenkbrauwen fronsen. Los van het feit dat het nogal pervers is om een CEO van een frauduleuze bank duiding te laten geven over hoe ons stelsel moet evolueren, zit het betoog vol logische denkfouten en bewust gekozen insinuerende termen.  Meer lezen

Voor een vrije humane wereld!

AUTEUR Ina Roelants

Revolutie is een doeltreffend instrument om een vernieuwing te kunnen doorzetten. In een maatschappij zoals de onze vandaag, waar zoveel verdeeldheid en vooral angst de boventoon neemt, is het een utopie om vanuit een uitgedroogde massa genoeg kolkende energie te verzamelen om een uitbarsting te veroorzaken die de grond opnieuw vruchtbaar kan maken.  Meer lezen

Wat hebben de Rothschilds, Israël en het Wahabisme met elkaar te maken?

Maak kennis met Edmond James de Rothschild. Deze zionist hoort bij de Rothschilds familie. Als je nog nooit eerder over de Rothschild gehoord hebt, dan weet je in feite bij dezen te weinig over wat er wereldwijd gaande is en ook niet wie de touwtjes in handen hebben over de belangrijkste beslissingen in de internationale politiek en je zult vooral niet de economische wereldwijde crisis begrijpen. Meer lezen

Naar categorie DEMOCRATIE

Dossier Illegitieme schulden in België

De redding van de banken (1/5)

In dit eerste artikel van een reeks van vijf, toont het CADTM (Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde) hoe de Belgische overheid sinds 2008 de schuldenberg van de banken op de bevolking afwimpelt. De organisatie analyseert sinds de economische crisis van 2008 de schuldenlast van de EU-lidstaten, waaronder België. Deze week: hoe de redding van de banken de staatsschuld deed pieken. Meer lezen

De fiscale onrechtvaardigheid en de zaak Luxleaks (2/5)

Hoe de regering inkomsten misloopt en wat daartegen valt te doen. Meer lezen

Het financieringsbeleid (3/5)

de voorgeschiedenis van een fatale bepaling uit het Verdrag van Maastricht in 1992 én enige alternatieven. Meer lezen

Het nut van de burgeraudit (4/5)

Over het verschil tussen legaliteit en legitimiteit voor de democratie, en vele redenen om het anders te doen. Meer lezen

“Wie moet betalen?” (5/5)

Wat nu? “Onrechtmatige schulden weigeren en de annulering vragen is een bij uitstek democratische vraag.” Meer lezen

‘Alle democraten moeten zich nu verzetten, desnoods met burgerlijke ongehoorzaamheid’

MO* mondiaal nieuws De paranoïde controlestaat en de onderdaan

‘Angst is een gevaarlijke politieke term. Plots kan elke politicus beweren dat mensen bang zijn en daarop zijn gedroomde autoritaire beleid bouwen.’ Interview Pieter Stockmans

logo Gewoon Nieuws

Wat is er nodig, voordat mensen het niet meer pikken?

Brandpunt aflevering over de enorm gegroeide mondiale inkomensongelijkheid en de machteloosheid van overheden in dezen.

AUTEUR Irma Schiffers

De bankenwereld, de beruchte 1%, (mis) vormt zoals we weten ‘de schaduwregering’ -wereldwijd- en ze bepalen niet alleen wat wij te besteden hebben, maar ook wat we eten, waar we wel of niet mogen wonen, of we recht hebben op drinkwater en dit alles door één groot kartel te vormen met alle multinationals die op hun beurt de overheden weer aansturen en in hun greep hebben. En dat wordt niet minder bedreigend met het TTIP-verdrag! We zagen dat al eerder in Brandpunt waarin dat openlijk wordt toegegeven door Jean-Louis Serban-Schreiber, olicharg, filosoof en mediamagnaat. Hij verklaart triomfantelijk dat het volk er niets tegen doet, dus dat het proces niet meer te keren is. Brandpunt noemde dit item ‘de wraak van de rijken’. Om je geheugen even op te frissen: Meer lezen

Waarom gedragen we ons als makke schapen?

Hoe komt het toch dat we autoriteiten gehoorzamen,
dat we mee doen aan de nieuwste mode, dat alles nieuw moet zijn?
Hoe komt het dat we mensen mijden die zich niet gedragen zoals ‘het hoort’?
Waarom staan we met zijn allen in de file?
Waarom lopen we met tienduizenden tegelijk de Vierdaagse?
Hoe komt het dat we ontevreden worden als we niet nuttig bezig zijn?
Waarom zijn we met zijn allen opeens bang voor terreuraanslagen?

Deze video geeft op een eenvoudige manier binnen 5 minuten het antwoord.

logo DeWereldMorgen.beBriefje aan de wereld

Auteur Reina Rasti

Het is zover. Ik had nooit gedacht dat het moment er ging komen dat ik me meer zou ergeren aan de artikels en journalistiek van de Morgen en De Standaard dan aan die van Het Laatste Nieuws. De journalistiek bevindt zich momenteel in een ware staat van Nirvana. Sinds lange tijd kan er weer heel snel “nieuws” de wereld ingestuurd worden om ons, burgers op de hoogte te houden.  Meer lezen

MO* mondiaal nieuwsGeef ons wapens of geef ons waarden?

Auteur Frans Goetghebeur

Hoewel alles in een stroomversnelling geraakt, is het toch de moeite om stil te staan bij de vraag waar de huidige radicalisering vandaan komt en wie ervoor verantwoordelijk is. Het antwoord op die vraag kan immers helpen om in extremis duidelijk te zien waar we wel moeten ingrijpen en wat we zeker niet moeten toelaten. Een beschouwing over de rol van Saoedie-Arabië, het Westen, de wapenhandel en God. Meer lezen