Burgerprotest in een emotiedemocratie

De Groene Amsterdammer Facebook versus vakbond

Ontevreden beroepsgroepen die via sociale media zelf protesten op touw zetten. Burgers die online petities starten en referenda afdwingen. Heeft het poldermodel met zijn vakbonden en ngo’s zijn langste tijd gehad? Meer lezen

logo VPROtegenlicht Uitdagers en aanpakkers

Hoe kan je, los van instellingen en overheid, de wereld een zetje in de goede richting geven?
Meer lezen + videoreportage

logo animal rightsUndercover in het slachthuis

flyer cameras onAnimal Rights gebruikt diverse methodes om beelden uit de veehouderij te verkrijgen. Soms gebruiken ze undercover infiltranten, soms worden verborgen camera’s opgehangen, maar ze kunnen ook gewoon beeldmateriaal maken door zelf de camera op te pakken en te filmen. Meer lezen

 

curieus-logo Geen woorden maar daden

Curieus is een progressieve culturele inspiratiefabriek die maatschappelijk geëngageerd durft te zijn. Naar website

De Vieze Gasten: een sociaal-artistieke organisatie

“Bij’ De Vieze Gasten wil via kunst & cultuur een bijdrage leveren aan een buurt & samenleving die open en nieuwsgierig is, die begrip en respect toont, die ieder individu mogelijkheden en kansen biedt, die kritisch en solidair is en die streeft naar samenwerking en naar sociale rechtvaardigheid voor iedereen.” Meer lezen

 ECO living Transitie Brugge

Daarom verzamelt ‘werkloze’ Peter Clerckx honderden kilo’s voedseloverschotten, elke dag

het nieuwsblad-logo Auteurs Dieter De Milde en Tim Lescrauwaet

De Bruggeling haalt fulltime en onbezoldigd voedselresten op bij buurtwinkels en verdeelt die over verschillende hulporganisaties. En ondertussen denkt hij aan een nieuwe ‘ecosociale’ munt voor Brugge. Meer lezen


Denk eco-sociaal, niet enkel wat nu voor de mens opbrengt maar wat opbrengt voor het geheel en de toekomst.

 

Wij denken, dus wij zijn

Missing You

VZW Missing You is een initiatief voor jongeren en jongvolwassenen die een broer, zus, ouder, vriend … verloren hebben door sterfte en hier geregeld over willen praten met lotgenoten. Meer lezen

jeugdzorg
Foto ANP

canvas logo Doc7

Doc 7 zijn documentaires van 7 minuten: dwingende verhalen die de makers moéten vertellen, of het nu om grote namen of jong talent gaat. Kijken

            Wanderlust

In Wanderlust ontmoet de Pools-Vlaamse filosofe Alicja Gescinska nationale en internationale persoonlijkheden met diverse filosofische en religieuze achtergronden. Kijken

iedereen beroemd logoIedereen beroemd

Iedereen beroemd staat met beide voeten in Vlaanderen en laat zien waar mensen echt mee bezig zijn. Naar website

Mijn Straat: de drie favoriete fragmenten van Lidewij Nuitten

Lidewij Nuitten trekt met haar camera door haar straat om haar buren te leren kennen. Deze ontmoetingen zijn te zien in ‘Iedereen Beroemd’. Knack Focus polste naar de momenten die een grote indruk nalieten op de documentairemaakster. Meer lezen

selfie

UnknownHet dilemma van de documentairemaker

Auteur Jeroen Struys

Mag je mensen helpen of kan je ze alleen maar filmen? Meer lezen

Het verhaal van M.

AUTEUR Bleri Lleshi

M. heb ik voor het eerst ontmoet vier jaar geleden, in een café dichtbij het Flageyplein in Brussel. Ze werkte daar als dienster. ‘Eén van mijn drie jobs’, vertelde ze later. Geen van de jobs was vast. ‘Ze bellen me wanneer ze me nodig hebben en als ik die job wil behouden moet ik ervoor zorgen dat ik er ben.’

vrouw eenzaam

M. heeft twee kinderen en dat maakt het voor haar erg moeilijk om op elk ogenblik paraat te staan voor die werkgevers. Maar ze heeft geen keuze, want zelfs met die drie mini-flexi jobs komt ze moeilijk rond. Ze was al jaren op zoek naar vast werk, maar het lukte maar niet. Ze is ervan overtuigd dat haar ‘vreemde’ naam en het feit dat ze in Molenbeek woont daar voor iets tussen zit. Meer lezen

logo blog uit de community

Brief. Gratis.

Auteur Ine Verhaert

Morgen word ik bij de VDAB -bij jullie dus-, verwacht voor een informatiegesprek over mijn begeleidingstraject. Bij deze laat ik je weten dat ik er niet zal zijn. Niet omdat ik werk heb gevonden, noch omdat ik ziek ben. Ik zal er niet zijn omdat ik sinds kort op een eiland woon. Ik weet dat dat niet mag. Ik weet dus ook dat ik na dit schrijven mijn recht op een uitkering verlies. Ik heb erover nagedacht, en toch maar besloten om voor de eerlijke weg te kiezen. Meer lezen

Het recht een asociale rotzak met een beperking te zijn

Geen paniek. Neen, ik vind niet dat mensen met een beperking rotzakken zijn. Ik weet waarover ik spreek. Ik ben zelf immers een persoon met een beperking. Daarnaast ben ik echter vooral een trotse man. Trots op wat ik heb verwezenlijkt: Trots op mijn gezin. Trots op mijn dochters, trots op mijn job. Vanuit mijn trots hou ik dan ook helemaal niet van de liefdadigheid of het medelijden dat mensen soms met me hebben. Meer lezen

Henri Cartier-Bresson, zonder trucjes en uit het leven gegrepen

logo Knack.beAUTEUR Ludo Bekkers

Zowat honderd foto’s bekijken en zowat honderd keer verbaasd worden. Het is een zelden beleefde ervaring. Het zijn dan ook foto’s die op ons netvlies gebrand blijven en zo tot de geschiedenis van de fotografie gaan behoren. Dat is het geval met de iconische beelden van de Franse fotograaf Henri Cartier-Bresson (1908-2004), een van de topfotografen van de vorige eeuw. Meer lezen

Henri Cartier-Bresson “Pen, Brush and Camera”A stream of consciousness. A fragmentary stream of thoughts, feelings, moods and longings.

De Transitiebeweging

De Transitiebeweging is een stroming, een soort milieubeweging, die rond 2006 is begonnen door Rob Hopkins om het hoofd te bieden aan de problemen die o.a. klimaatverandering en piekolie met zich mee zullen brengen, bedoeld om een gemeenschap veerkrachtiger en duurzamer te maken. Deze transitie kan verlopen volgens het transitiemodel. De Transitiebeweging wordt begeleid door het Transition netwerk. Iedere groep die zelf eigenstandig begint wordt een Transitie-initiatief genoemd. Veel initiatieven worden Transition Towns of Transitie steden genoemd. De Transitiebeweging kan ook wel een grassroots beweging worden genoemd.

In brede zin is de transitiebeweging een die zich zal moeten gaan richten op het radicaal omvormen van het huidige systeem. Een beweging die nog meer de confrontatie aan durft met het bestaande systeem…waarin de mens voorop staat en niet het systeem.

De transitiebeweging begon rond 2006 in Transition Town Totnes en verspreidde zich snel daarna uit naar Transition Towns in de U.K. en daarna naar andere initiatieven in Nederland, Vlaanderen, Verenigde Staten enz. Transition Town Totnes waar het Transition netwerk zich bevindt is nog steeds min of meer het hart van de beweging. Rob Hopkins noemt de transitiebeweging een transitie cultuur.

Bron uwiki.nl/Transitiebeweging

Transitienetwerk Vlaanderen

Door het faciliterende werk dat wij verrichten proberen wij de opstart van transition towns (transitie-initiatieven in de zin van transitiesteden, -dorpen, of -wijken) in Vlaanderen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Voor het geval je de indruk hebt dat Transition Towns een proces is bepaald door mensen die de wijsheid in pacht hebben,
is het belangrijk om te weten
dat die Transitie een maatschappelijk experiment is op grote schaal.

Waar we van overtuigd zijn is het volgende:
• als we op overheden wachten, dan wordt het “te weinig, te laat”
• als we als individuen handelen, dan wordt het “te weinig”
• maar als we als gemeenschappen handelen, dan is het misschien net genoeg, net op tijd
Wat je op deze site leest, is het resultaat van echt werk uit de echte wereld, met in het hart ervan het engagement van echte gemeenschappen.

Geen ivoren torens, geen academici met erudiete schrijfsels, geen slaafs navolgen van een model waaraan niet mag getornd worden…
Achter deze site en achter het transitiemodel, zitten mensen die actief betrokken zijn bij de transitie in een gemeenschap.
Mensen die leren door te doen, en elke dag bijleren.
Mensen die verstaan dat het niet past om achterover te leunen en te wachten tot iemand anders het werk voor hen doet.
Mensen zoals jij misschien…

Tenslotte, om even piekolie en klimaatverandering door elkaar te weven:
• klimaatverandering maakt co2-reductie noodzakelijk
• piekolie maakt die reductie onvermijdelijk
• transitie-initiatieven maken die reductie mogelijk, uitvoerbaar en aantrekkelijk
(voor zover we dat nu al kunnen zien…)

 website van Transitienetwerk Vlaanderen

Leven en dood op straat

DeRedactie-logo.png Auteur Hilde De Windt

Luc

Het dak dat Luc na 3 jaar straatleven boven zijn hoofd heeft gekregen heet Home. Een Rusthuis, dus, in een residentiële Brusselse wijk. Eentje waar hij tijdens zijn straatleven nauwelijks kwam. Toen hing hij rond in het centrum, en ging ergens aan een laatste metrohalte in het groen slapen. Tot hij een klein jaar geleden aan de Brouckere bijzonder brutaal in elkaar werd geramd. Iedereen liep voorbij, herinnert hij zich nog, tot het licht uit ging. Later werd hij omzwachteld en gegipst wakker in het ziekenhuis. Het was het einde van zijn leven als dakloze. Meer lezen
rolweg

apache-logo Gemeentes en OCMW’s proberen daklozen te weren

Auteur Kaja Verbeke

Een dakloze die moet bewijzen dat de brug waaronder hij slaapt al enkele maanden zijn thuis is, of een sociaal assistent die ’s nachts in het park een aanwezigheidslijst invult. Het zijn geen fictieve voorbeelden. Daklozen moeten een postadres hebben om bepaalde zaken te kunnen regelen, maar hebben het erg moeilijk om zo’n adres te bekomen.
Lees meer© Apache

logo DeWereldMorgen.be Wie zoekt, die vindt?

Dirk vertelt over zijn lijdensweg als werkzoekende

“Wie wil werken, vindt werk.” Hoe dikwijls hoor je dat niet op café of lees je dat niet in de sociale media? De werkelijkheid op de arbeidsmarkt is veel rauwer en weerbarstiger. En veel minder rooskleurig dan het beeld dat sommige ‘beste stuurlui aan wal’ graag ophangen. Aan Ons Recht vertelt Dirk over zijn moeizame zoektocht naar een nieuwe baan. “Amper antwoord krijgen maakt je moedeloos”, zo getuigt hij. Meer lezen

Meld- en informatiepunt armoede in Brugge

Bruggelingen die vragen hebben over armoede, kunnen terecht in het ‘meld- en informatiepunt armoede’, in het Sociaal Huis in de Hoogstraat in Brugge. ‘Het ‘meld- en informatiepunt armoede’ wil informatie bieden over hoe we kunnen omgaan met armoede. Iedereen in onze samenleving kan in aanraking komen met mensen die in armoede leven. Maar men weet niet altijd hoe ermee om te gaan, of waar ze in Brugge terechtkunnen. Sommigen stellen zich de vraag hoe ze mensen in armoede kunnen ondersteunen. Anderen willen actie ondernemen om dit onrecht in onze samenleving te bestrijden. In het meld- en informatiepunt armoede kunnen mensen hun oor te luister leggen. Ze kunnen er terecht met al hun vragen en suggesties. Wat kan jij als buurman, mantelzorger, postbode of leerkracht zelf doen? Waar kan de persoon met een vermoeden van armoede naartoe doorverwezen worden? Op welk hulp- en dienstverleningsaanbod kan deze persoon een beroep doen? Meer Lezen