Verbijsterend verslag over de zaak ‘Joris Demmink’

WeAreChange logoWeAreChange.NL sprak in de aanloop van de sepotzitting van voormalig Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink met strafpleiter Adèle van der Plas. Zij treedt sinds 2008 op als advocaat namens de twee klagers die Joris Demmink betichten van seksueel misbruik. Twee jaar geleden gaf het hof in Arnhem opdracht aan het OM om strafvervolging te onderzoeken. Maar het OM faalde om bewijs uit Turkije voldoende te onderzoeken aangezien ze geen medewerking kregen van de autoriteiten. Als gevolg hiervan acht het OM de zaak Demmink als afgedaan. Van der Plas startte een Artikel 12 procedure maar werd stelselmatig tegengewerkt door het OM. Volgens Van der Plas is er voldoende bewijs geleverd om Demmink te vervolgen. Dit gesprek is onderdeel van een tweeluik over de slotfase van de zaak Demmink die plaats gaat vinden op 30 juni 2017. Bron WeAreChange


BRON GEWOON-NIEUWS.NL

 OM hoeft voormalig topambtenaar Demmink niet te vervolgen

Het Openbaar Ministerie mag stoppen met de vervolging van voormalig justitie-topambtenaar Joris Demmink. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald. Meer lezen

 

Media massaal opgelucht want “Demmink blijkt de onschuld zelve”

In tegenstelling tot wat de bladen nu in koor beweren, lustten de media al die jaren helemáál geen pap van de Demmink-zaak. Meer lezen

Vrijheid van meningsuiting en censuur op sociale media

logo blog uit de communityAuteur Jan Vael

Hoe controversiëler het onderwerp, hoe groter de kans dat lezers een kranten- of tijdschriftartikel online gaan becommentariëren. Titel, inleiding en begeleidende foto moeten die kans nog verhogen en slagen daar meestal met brio in. En hoe meer comments en shares via Facebook en andere sociale media, hoe beter uiteraard voor het mediabedrijf in kwestie. Althans voor zijn visibiliteit en naambekendheid. Want laten we wel wezen: de manier waarop al die reacties (al dan niet) gelezen en gemodereerd worden door diezelfde media, is op zijn zachtst uitgedrukt voor verbetering vatbaar. Meer lezen

Wikipedia-logo Rechtsbronnen

Vrijheid van meningsuiting is de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken, zonder voorafgaande controle door de staat.

De vrijheid van meningsuiting is o.a. verankerd in artikel 10 EVRM, artikel 19 IVBPR en artikelen 19 en 25 Belgische Grondwet.

In België heeft het verdrag directe werking: de desbetreffende rechterlijke macht moet alle wetgeving en bestuur direct aan het EVRM toetsen (Art. 94 Grondwet).

Vrijheid van meningsuiting is de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken, zonder voorafgaande controle door de staat.

Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)

De nationale rechtsmiddelen moeten echter uitgeput zijn voordat men zich tot Straatsburg wendt, want er moet eerst tot aan de hoogst mogelijke rechterlijke instantie zijn geprocedeerd zonder resultaat. Dit komt echter nauwelijks voor. De burger kan immers een beroep doen op het EVRM, aangezien het algemeen verbindende rechtsbepalingen zijn, zodat de rechter het beroep op het EVRM zal accepteren en toepassen.

Legaliteitsbeginsel

In het strafrecht betekent het legaliteitsbeginsel (hier ook wel nulla poena beginsel genoemd), dat een gedraging alleen strafbaar kan zijn als er op het moment van plegen een wet bestond die de gedraging strafbaar stelde. Met andere woorden, een daad kan niet met terugwerkende kracht strafbaar gemaakt worden.

Als de strafbaarheid van een delict is opgeheven of verlaagd tussen het moment van plegen en het moment waarop iemand voor die daad vervolgd wordt, moet de verdachte ongestraft blijven, respectievelijk de lagere straf worden opgelegd. Het beginsel is ook vastgelegd in enkele internationale instrumenten bijvoorbeeld in artikel 7 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), en in artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten. Dit beginsel is eigenlijk een onderdeel van de idee dat een bestraffing alleen gerechtvaardigd kan zijn, als iemand wist of had kunnen weten dat wat hij of zij deed verkeerd was en die persoon de keuze had het wel of niet te doen. Iemand kan niet weten, wat er in de toekomst voor regels worden gesteld.

Reikwijdte van het strafrechtelijke legaliteitsbeginsel 

Dossier Persvrijheid bedreigd

Wat is persvrijheid en waar is het voor? Persvrijheid volgens…Goran Trkulja, Jan Pronk, Leon Willems, Jan Eikelboom, Huub Elzerman, Nafisa Nur Osman, Amal Karam, Harm Botje en Jessica Dikmoet

MO* mondiaal nieuwsMedia bedreigd door repressie en marktmonopolie

De Internationale Dag voor de Persvrijheid is dit jaar wellicht aanleiding om weer uitgebreid naar het recht om te beledigen te verwijzen. Intussen blijft de toenemende overheidsrepressie in kleinere landen onzichtbaar, en kan onze eigen overheid haar handen in onschuld wassen. MO* vraagt echte inzet voor de democratische vrijheden van iedereen. Meer lezen

Zo kan je de vierde macht nog sterker maken

Het laatste jaar gingen in Vlaanderen enkele rechters van eerste aanleg iets te gemakkelijk uit de bocht, door bijna systematisch censuur toe te passen vooraleer een artikel of reportage zelfs maar gepubliceerd werd. Op zijn minst kan men hier spreken van al of niet gewilde ontmoedigingsstrategie, betoogt Ides Debruyne, directeur van Journalismfund.eu. Moeten we ons zorgen maken over de persvrijheid in België? Meer lezen

 Zet het gerecht de persvrijheid onder druk?

Opinie Pol Deltour

Justitieminister Geens verklaarde intussen al enkele keren dat zijn beoogde strengere aanpak van lekken niet betekent dat hij aan dat journalistieke bronnengeheim wil raken. Dat is goed, en we houden de minister aan zijn belofte. Maar of het voor een vrije, democratische informatiestroom voldoende is, durven we te betwijfelen. Meer lezen

logo Knack.beVoorontwerp Geens ‘vermindert bescherming journalisten en is heel gevaarlijk’

Het voorontwerp van de wet op de inlichtingendiensten, waarbij de erkenning van beroepsjournalisten kan ingetrokken worden, is een serieuze vermindering van de bescherming van beroepsjournalisten. Pol Deltour, nationaal secretaris VVJ/AVVB, vindt het voorstel heel gevaarlijk omdat het bronnengeheim bedreigd wordt. Meer lezen

‘Alles kan’-journalistiek

‘Journalistiek wordt niét van buiten uit bedreigd, ze dreigt zichzelf uit te hollen in zelfgenoegzaamheid, isolement en mediocriteit’, schrijft Leo Neels. Meer lezen

logo DeWereldMorgen.beVN veroordelen toenemend geweld tegen journalisten

Meer dan zevenhonderd journalisten werden sinds 2005 vermoord, tijdens de uitoefening van hun vak. Meer lezen

Persvrijheid Servië op losse schroeven

Het zijn harde tijden voor journalisten in Servië. De vroegere mediaminister Alexandar Vucic trekt als huidig premier van het Balkanland de teugels van de persvrijheid nog strakker aan dan voorheen. Servische journalisten voeren een eenzame, hopeloze en haast onmogelijke strijd. Meer lezen

logo De correspondentHoe Rusland het vrije internet afbreekt

In het boek The Red Web laten twee onderzoeksjournalisten zien hoe de Russische staat de internetvrijheid stukje bij beetje afbreekt. Niet door naar censuur te grijpen, maar door zelfcensuur te stimuleren. Meer lezen

Verdediging van online vrijheid van meningsuiting

Global Voices Advocacy

Het doel van dit netwerk is om bewustzijn te creëren over kwesties met betrekking tot online vrijheid van meningsuiting en om tools en tactieken te delen met activisten en bloggers in verschillende delen van de wereld die te maken hebben met censuur. Meer lezen

Internet Protection Lab

Het Internet Protection Lab werkt samen met diverse organisaties die allemaal werken aan een toegankelijk en veilig internet wereldwijd. Gezamenlijk organiseren we trainingen en bieden we technische ondersteuning. Zodat internetgebruikers op een veilige manier belangrijke informatie online kunnen opzoeken en delen. Meer lezen

Répression et brutalités policières

logo-KrasnyiMr Ali Khedher a participé à l’action du 3 avril 2014 contre la tenue d’un meeting du Vlaams Belang dans la Galerie de la Reine. Il a été arrêté par des policiers en civils non identifiés et est aujourd’hui accusé de rébellion. Lors de cet évènement, un de nos photographes a aussi été attaqué violemment par un de ces agents. En lire plus

Alors que tout se déroulait calmement, la police a interpellé plus de 100 manifestants à la dislocation.

Un photographe du collectif a aussi été arrêté. Nous dénonçons sévèrement l’attitude des forces de l’ordre et la répression qui s’abat sur les mouvements sociaux!

Arrestation d’une équipe de ZIN TV lors de la manifestation contre le TTIP à BruxellesZIN TV-logo

La police ayant obligé un caméraman de ZIN TV à effacer toutes les images tournées, détruisant ainsi sa journée de travail. La police visait à faire disparaître délibérément, illégalement et impunément les preuves de son action. Les images contenaient l’humiliation de la police infligée à des manifestants perçus comme des “sales gauchistes“, des “chômeurs qui n’ont rien d’autre à faire que d’emmerder la population“… avaient également été captées certains propos méprisants du commissaire en charge de l’arrestation – le tristement célèbre Pierre Vandersmissen – se comportant en décideur omnipotent : « Vous êtes dans cette situation parce que je l’ai décidé… » et menaçant les manifestants avec une bombonne de gaz lacrymogène. En lire plus

Etat répressif, droits régressifs

ZIN TV et ATTAC se constituent partie civile contre la Police fédérale

Nous sommes désormais en mesure d’annoncer que nous avons pu reconstituer une partie des images effacées de la carte mémoire de notre caméra grâce à l’aide d’Anonymous, qui nous a indiqué la procédure à suivre pour récupérer ces données. Ce faisant, nous avons pu réunir les preuves nécessaires afin de nous présenter devant le juge d’instruction en vue de déboucher, si possible, sur un renvoi devant le Tribunal correctionnel. En lire plus

ZIN TV porte plainte

En effet, bien que Thomas et Maxime se soient identifiés en tant que reporters de ZIN TV les policiers ont jugé nécessaire de les menotter à l’aide de colsons en plastique, de les fixer au sol durant une bonne heure et sous la pluie, de les amener aux casernes d’Etterbeek, de les fouiller… Puis, plus tard en soirée, déposés à Porte de Hal, lorsque Thomas reprend le fil de son reportage pour filmer la descente du bus des camarades arrêtés, un policier lui saisit la caméra dans le but explicite d’effacer son contenu, sous les protestations et conseils d’un étudiant en droit qui tente vainement de le faire revenir à la raison en lui expliquant qu’il est en train de violer un droit fondamental : la liberté d’expression, la liberté de presse.

ZIN TV-arrestatie

Protégé par ses collègues, le policier a pris le temps de vérifier et d’effacer toutes les images… durant ce laps de temps, le policier s’est transformé en un délinquant. En lire plus

Quels droits face à la police?

ObsPol : Observatoire des violences policières en Belgique

SITE: La Ligue des droits de l’Homme

Nantes : mais que fait la police ?

Quand les forces de l’ordre font œuvre de désordre, c’est que quelque chose ne tourne plus rond. Que se passe-t-il à Nantes ? Selon de nombreux témoins, journalistes couvrant les événements ou simples citoyens présents sur les lieux, la manifestation du mercredi 20 avril contre la loi Travail a donné lieu à un curieux jeu de rôles, avec l’apparition près du cortège des manifestants d’un policier déguisé en photographe, équipé d’un casque clairement estampillé “Presse” et de tout l’attirail pouvant laisser penser qu’il était journaliste.

Interrogée sur ces pratiques par des journalistes présents sur place, une commissaire de police nantaise a reproché à la presse de ne pas collaborer avec les services de police en matière d’identification des manifestants… La DDSP a prétendu ensuite que le policier déguisé était « un photographe indépendant qui a souhaité suivre la BAC ».

Dans le contexte tendu des manifestations nantaises, qui ont donné lieu régulièrement à des incidents, dont l’agression de plusieurs reporters le 9 mars, pris pour cibles par des pseudo-manifestants, ce « stratagème » utilisé par la police pour confondre les casseurs ne peut qu’amplifier la confusion, susciter l’incompréhension, et contribuer à mettre en danger les journalistes, dans leur mission d’information.

Première organisation de la profession, le Syndicat National des Journalistes condamne fermement ces pratiques, demande aux pouvoirs publics de les faire cesser au plus vite, et se réserve le droit d’aller en justice pour y mettre un terme si nécessaire. Source SNJ

‘Verbieden om politieagenten te filmen? Dat is de terugkeer van de censuur, verpakt als veiligheid’

logo Knack.beVolgens jurist Mathieu Beys, auteur van het boek Quels droits face à la police? (Couleur livres, 2014), zal een filmverbod de veiligheid van politieagenten niet verbeteren. Integendeel, het zal een terugkeer betekenen van een censuur die in strijd is met de vrijheid van meningsuiting van burgers en journalisten, betoogt hij. ‘Het zal ook ingaan tegen de staatsverplichting om politieagenten die hun boekje te buiten gaan te straffen.’ Meer lezen

politie te paard

Politie filmen mag wél

‘De politie zal er mee moeten leren leven dat de burger haar optreden controleert. En dat kan ook het opnemen, filmen en verspreiden van informatie inhouden’, schrijft Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Meer lezen

‘Het ontbrekend sleutelwoord in de woordenschat van justitie en politie: sorry’

OPINIE Jan Nolf

1 september is traditioneel ook de eerste werkdag van het nieuwe jaar binnen justitie. Vandaag startte dat alvast met slecht nieuws voor Jan Jacob, de vader van Jonathan die op 6 januari 2010 na zwaar politiegeweld van het BBT-team overleed. Meer lezen

Een essay waarin journalistiek wordt doorgelicht

apache-logo

Auteurs Tom Cochez / Karl van den Broeck

‘Willen jullie een essay schrijven waarin ons vak kritisch wordt doorgelicht?’ Die vraag stelde ons de VVOJ, de Nederlands-Vlaamse Vereniging van Onderzoeksjournalisten. Eerlijk gezegd: we waren geen klein beetje verrast. Aangenaam verrast, dat wel. Apache is immers een kleine speler en sommigen proberen ons bovendien het zwijgen op te leggen door schadeclaims, die ons eigen vermogen flink overstijgen. Meer lezen © Apache

journalistiek

Hebben we als samenleving de media die we verdienen?

Auteurs Hilde Van Den Bulck / Steve Paulussen

Het gaat niet goed met de nieuwsmedia. Journalisten werken steeds meer onder druk en volgens de grillen van de markt. Het ongenoegen is groot. Maar krijgen de consumenten uiteindelijk niet de media die ze verdienen?  Meer lezen

Baggeritis: ‘Nieuws is bagger geworden’

Auteur  Chris Van Camp

Een niet-aflatende stroom van voorbarige dommigheid. Laat ons afhaken, al was het voor een zomer. Weer tot onszelf komen en aan het herstel van ons dolgedraaid beoordelingsvermogen werken.  Meer lezen

kifkif logo

Normvervaging in de journalistiek en het al dan niet bewust bijkleuren van opinies door redacties

AUTEUR Johan Costermans

Dat Dedecker een uitgesproken mening heeft weten we al langer, het levert media-actoren een duidelijke en goedkope content of scoop op, zij moeten over het algemeen zelf niet veel meer doen om iets te creëren. Dat daarin een gevaar ligt in de huidige journalistiek werd op de websites van de Morgen en Het Laatste Nieuws op een bepaalde manier ongemeen duidelijk, daarenboven was zelfs het uiterst beperkte eigen werk aan het artikel door de redacties van DM & HLN foutief. Journalistiek moet meer zijn dan het weergeven een waarderen van opinies.  Meer lezen

logo Gewoon NieuwsMainstream media liegen over bijna álles

AUTEUR John Diks.

Iedere keer dat een grote krant zoals bijvoorbeeld de “New York Times” schaamteloos de belangen van Monsanto verdedigt, kijkt u in principe naar naar een grote uitgever die potentieel verwoestende zaken als vervuiling en het verlies van de agrarische diversiteit aan het promoten is. De enige ‘waarheid’ die uitvoerig in de overgrote meerderheid van de mainstream media organisaties wordt verteld is weinig anders dan de bezigheid om de financiële belangen te beschermen van machtige bedrijven die letterlijk gezien ook nog eens de eigenaar zijn van dezelfde media.

De waarheid vertellen is gewoon niet toegestaan in de mainstream media. Een journalist die echt op zoek is naar de waarheid kan per definitie nooit werken voor de mainstream media. Waarheidsgetrouwe journalistiek kan niet en mag niet, tenzij het niet uitmaakt, of in het geval dat hetgeen gepubliceerd wordt samenvalt met de belangen van machtige bedrijven. Die belangen draaien meestal om het maken van meer winst, maar centreert zich soms ook rond sociale beïnvloeding of langdurige volksprogrammering die mensen bijvoorbeeld moeten doen geloven dat ADHD een échte ziekte is die alléén maar kan worden bestreden met lucratieve  psychiatrische medicijnen. Meer lezen

What Makes Mainstream Media Mainstream

By Noam Chomsky

The real mass media are basically trying to divert people. Let them do something else, but don’t bother us (us being the people who run the show). Let them get interested in professional sports, for example. Let everybody be crazed about professional sports or sex scandals or the personalities and their problems or something like that. Anything, as long as it isn’t serious. Of course, the serious stuff is for the big guys. “We” take care of that.

What are the elite media, the agenda-setting ones? The New York Times and CBS, for example. Well, first of all, they are major, very profitable, corporations. Furthermore, most of them are either linked to, or outright owned by, much bigger corporations, like General Electric, Westinghouse, and so on. They are way up at the top of the power structure of the private economy which is a very tyrannical structure. Corporations are basically tyrannies, hierarchic, controled from above. If you don’t like what they are doing you get out. The major media are just part of that system. Read more