Habitat

Habitat as a place which takes a population in an ecosystem, defined as the biotic and abiotic conditions needed by the sort to survive.
My video essays are a collection of sequences of beginnings, anecdotes and thoughts.
Everything should be possible to be included. It are images that move and intrigue me. The fragments replace the entity.
It is a commentary on things and life, the on a distance examination of the delusion of the day.
It are storytellers in which the spectator enjoys a large freedom to associate and react intuitively on the video essays.

Green square becomes a car parking , inhabitants of the Hoge Weg are causing nuisance and fine dust to the inhabitants of Ter Lindenhof.

Ik breng De Lijn op de hoogte dat er regelmatig een bus geparkeerd staat in de Legeweg te Sint-Andries Brugge.

Ik breng hun ervan op de hoogte dat er in het mobiliteitsplan diverse maatregelen voorzien zijn met betrekking tot het parkeren van zwaar verkeer.
Sint-Andries tonnageparkeerbeperking +5 ton
In de woonzone van Sint-Andries is de zone +5 ton tonnageparkeerbeperking van toepassing. Voertuigen boven de 5 ton mogen niet in deze zone parkeren

De geknakte boom is het gevolg van de jarenlange verwaarlozing van het boombestand door de (voormalige)eigenaar.