15-jarige verslaggever: ‘Mensen moeten weten wat er gebeurt in Syrië’

NPO logo “Als ik later groot ben, wil ik verslaggever worden”, zegt Muhammad Najem tegen CNN. Maar een verslaggever is de 15-jarige eigenlijk allang, in een oorlogsgebied nog wel.

Muhammad maakt video’s van de oorlog in Oost-Ghouta, een buitenwijk van de Syrische hoofdstad Damascus en plaatst ze op sociale media. Meer lezen

 Muhammad Najem’s video kanaal 

Staat u me toe u een spiegel voor te houden ?

‘In Syrië maakte ik films, tenzij ik in de gevangenis zat omdat ik films maakte’

De Syrische Firas al-Shater is een Syrische acteur en Web video producer.

ZUKAR’s video kanaalNee, om terrorisme te kunnen bestrijden hoeven we geen politiestaat te worden

logo DeWereldMorgen.be Interview Thomas Decreus

Moet de rechtsstaat geofferd worden op het altaar van de war on terror? Nee. “Terrorismebestrijding kan perfect binnen het kader van de democratische rechtsstaat”, zo betoogt Raf Jespers van Progress Lawyers Network, dat binnenkort een colloquium organiseert onder de titel ‘Rechtsstaat onder druk’. Meer lezen

Anti-terreurwetten zijn gevaarlijk disproportioneel

Auteur Lode Vanoost

“Deze wetten schaffen alle garanties voor bescherming van de burger af. Er moet niet eens een vermoeden van betrokkenheid bij terrorisme zijn. Verhoren gebeuren volgens deze wet zonder advocaat en zonder aanklacht, de betrokkene mag dus niet weten waar hij van wordt beschuldigd. Niet antwoorden op vragen is op zichzelf genoeg om te worden veroordeeld, zelfs als men uiteindelijk onschuldig blijkt te zijn voor betrokkenheid bij terrorisme of spionage.” Meer lezen

MO* mondiaal nieuws

Angst als politiek wingewest

Auteur Tine Destrooper

De dikke, zware gevoelens die nu in de lucht hangen worden namelijk pas een probleem als ze geen gezonde aandacht krijgen, als strategen primaire emotie gaan uitbuiten voor politiek gewin. Meer lezen

‘De angst is je allergrootste vijand’

Geert Mak, auteur van onder andere “In Europa”, is nog steeds Mister Europa. Dat bleek toen de lezing van 17 maart in de Roma over Europa, Migratie en Identiteit aangekondigd werd: op twee dagen waren de 1300 zitjes gevuld. Vóór de lezing maakte hij de tijd voor een uitgebreid interview met MO*. Onderwerp? De toekomst van de bedreigde Europese Unie.

Wil je de uitgeschreven versie van het interview lezen? Dat kan hier

logo recto versoWe moeten onze angsten overwinnen

Auteur Isolde Vanhee

Want wie bang is, is volgens de Amerikaanse filosoof Michael Hardt niet in staat tot politieke actie. Gelukkig ziet Hardt overal ter wereld verzetshaarden die de ‘love of the people’ als alternatief poneren voor de angstcultuur. En neen: ‘Geloof in de liefde kan niet zomaar als naïef worden afgedaan.’ Meer lezen

logo blog uit de community   Welkom in de dictatuur van morgen

ZIN TV-arrestatie

Auteur Pieter Van der Schoot

Het lijkt het perfecte scenario voor een scifi-thriller. Politici misbruiken angst voor terrorisme om burgerlijke vrijheden in te perken, aan de grenzen worden muren gebouwd om vluchtelingen tegen te houden, demonstraties buiten overheidsgebouwen zijn verboden, daklozen worden behandeld als criminelen, dwangarbeid wordt naar voren geschoven als een oplossing voor werkloosheid, en georkestreerde bankruns en economische oorlogsvoering zijn legitieme middelen om een democratie op de knieën te brengen. Meer lezen 

novini logoInvoering van de politiestaat

politiestaat

En precies dit klimaat wordt nu geschapen: een klimaat waarin het belachelijk is om nog over onze vrijheden te hebben, een klimaat dat bewustzijnsvernauwing bij de burgers teweeg moet brengen waarin zogenaamd alleen nog ‘onze veiligheid’ telt, terwijl iedereen die nadenkt kan zien dat onze veiligheid toch net iets minder belangrijk is dan de uitbreiding van de politiestaat. Meer lezen

Aldous Huxley tv-interview 1958 over de dreiging van een technocratische dictatuur


Gepubliceerd op 8 mrt. 2012

Aldous Huxley tv-interview 1958 NL ondertiteld : de auteur van Brave New World over de dreiging van een technocratische dictatuur. Die dreiging voorziet Huxley hier in een combinatie van twee factoren feitelijk: 1) De ‘organisatiedwang’ (als enerzijds een van de meest fundamentele menselijke instrumenten om zich te handhaven, en verder als aangezwengeld door de explosieve bevolkingsgroei sinds de ‘moderne tijd’) en 2) omdat de ontwikkeling van de technologie de (totalitaire en massieve) middelen biedt om die organisatie zo efficiënt mogelijk uit te voeren (daarbij uiteraard aansluitend bij een in de menselijke natuur inherente neiging om ‘zich handhaven’ een absolute dimensie te geven die ‘exclusief’ is door alles wat hem ‘bedreigt’ te elimineren, -hetgeen onvermijdelijk zich tenslotte ook tegen hemzelf zal keren ).

In feite zijn al mijn vertaalde docu’s op dit kanaal van mij een illustratie van hoe gefundeerd deze waarschuwing van Huxley was,- vaak op ´n heel gedetaileerde en heel veel specialistische kennis vereisende manier-, en uit elk van die docu’s (plus uit alle artikelen die ik heb gepubliceerd. Link YouTube kanaal

Ik heb dat werk gedaan omdat ik zelf het slachtoffer van die waanzin ben geworden nadat ik iemand geprobeerd had ertegen te beschermen. En het enige wat me voortaan nog rest is,- want heel mijn leven, mijn werk, mijn lichaam, mijn persoonlijkheid en mijn geest zijn door toedoen van die heel machtige en geniepige waanzin teloorgegaan-, de mogelijkheid nog te handelen in de herínnering aan de geest van waaruit ik vroeger leefde en waartegen dit tenslotte is aangedaan, -in de hoop dat anderen er voor zichzelf en hun ‘naasten’ en voor hun nakomelingen nieuw leven in zullen blazen. Alleen dán zal ik niet voor niets geleefd hebben.
Ik heb geleefd en gestreden/geleden voor het leven, mijn éigen leven om te beginnen, dat verlángen was naar leven mét anderen- deze barbarij van verdeeldheid echter vermenigvuldigt zich als de krioelende dood. De liefde is één en integer, maar de haat en de dood zijn legio en verspreiden zich in oneindig veel gedaanten (vaak zelfs onder die van ‘liefde’, en ook onder die van ‘gezond verstand’).