Wanneer is iemand (burger)journalist

AUTEUR ICT-jurist Arnoud Engelfriet.

Je bent journalist als je feiten of meningen publiceert. Het maakt daarbij niet uit of je bij radio, televisie, krant of ander medium werkt, of zelfs maar of je professional bent. Ook gewone burgers kunnen journalist zijn.

Wie schrijft over actuele onderwerpen, is al snel bezig met journalistiek. Dat geldt voor columnisten net zo hard als voor brengers van feitelijk nieuws en actualiteiten. Je bent journalist als je “informatie, meningen of ideeën aan het publiek bekend maakt”, ook als je niet voor een krant, tijdschrift of professionele website werkt. De term burgerjournalistiek wordt vaak gebruikt om onderscheid te maken tussen medewerkers van massamedia en ‘gewone’ mensen met een website, maar die term is juridisch gezien onzin.

Filmen op de openbare weg

Onderdeel van de vrije meningsuiting is dat je mensen en gebeurtenissen mag filmen op de openbare weg. Wel moet je daarbij rekening houden met hun privacy. Voor politieagenten geldt die overigens minder streng dan voor gewone burgers.

Hoofdregel is dat filmen en fotograferen op de openbare weg mag, omdat dat valt onder de vrijheid van informatiegaring – een onderdeel van de vrijheid van meningsuiting. Gebruik je een aangebrachte camera (bv. een beveiligingscamera, dan moet je mensen daarvoor waarschuwen voordat ze in beeld zijn. Bij een met de hand vastgehouden camera hoeft dat niet. Filmen van politieagenten Een bijzonder geval is het filmen van politieagenten die aan het werk zijn. In tegenstelling tot gewone burgers verrichten zij een publieke taak op straat, en het is dan ook toegestaan om hen te filmen bij dat werk. Natuurlijk mag dat niet uitlopen op hinderlijk volgen of lastigvallen. Een agent kan je dus sommeren om een eind verder weg te gaan staan. In een arrest van het Gerechtshof werd een man vrijgesproken die agenten fotografeerde terwijl die met flitscontroles bezig waren. Het gerechtshof vond dat er wel degelijk verslag gedaan mag worden van politie-activiteiten, en of daar foto’s bij nodig waren “is een journalistieke beslissing waarin de rechter in beginsel niet dient te treden. BRON: Ius mentis

Omstander filmt hardhandige arrestatie door Gentse agenten

Gentse agenten raken ingesloten door menigte bij interventie

VRT Het journaal 18/09 / VTM nieuws vrijdag 19/09 (beeld vanaf 17min30sec)


De Gentse politie heeft in de Hoogpoort een 22-jarige man uit Merelbeke gearresteerd die verdacht wordt van agressief gedrag tegen zijn partner. Een omstander filmde de arrestatie. Meer lezen

Blijkbaar zijn Gentse agenten intelligenter dan Brugse agenten, die hebben geen klacht neergelegd tegen de filmer:
Een terras in Brugge

Toen een klant zijn kop koffie op de grond keilde, haalde ik mijn videocam boven en begon te filmen.
Zowel de betrokkene, zijn partner als andere aanwezigen hebben kunnen zien dat ik aan het filmen was, en er geen bezwaar tegen gemaakt.
De video groeide uit tot een verslag over iemand die bewust ruzie uitlokt met mensen van een andere origine – vandaar de titel: “Racisme in Brugge”.

Op maandag stelde ik tot mijn verbijstering vast dat ik een scoop gerealiseerd had. Sterker nog: een journalistieke primeur die heel wat (politie-)commotie veroorzaakte.

Dat mijn video zoveel media-aandacht te beurt viel, was enkel te wijten aan de politie zelf. Ikzelf ben niet ingegaan op de verzoeken van VRT-nieuws en Terzake, VTM en WTV/focus, noch van radiozenders EEN-De Ochtend en VRT-radio West-Vlaanderen. Wel alomtegenwoordig op die zenders: politiewoordvoerders en “privacy-specialisten” die hun zegje kwamen doen over (het recht op) privacy.
De twee politie agenten (te zien in de video) maken er een zaak met burgerlijke partijstelling van.

Kortom: de politie heeft uit een video die een geval van racisme in beeld brengt, een privacy-problematiek gecreëerd via de mainstream media. Met als mogelijk doel wetten erdoor te krijgen die hen moeten toelaten spycams te gebruiken, én naar believen opnamemateriaal af te pakken als zijzelf door burgers gefilmd worden.
Meer lezen: Rechtszaak politie(vakbond) versus (burger)journalist

Politie filmen tijdens hun optreden toegelaten of niet?
Het filmen van de politieagenten zou een inbreuk zijn op het recht op afbeelding, beschermd door de Privacywet en het verspreiden van de informatie via internet lijkt een gegevensverwerking eveneens beschermd door de Privacywet.
Vooraleer een burger foto/videopname  neemt van iemand, dient principieel om toestemming gevraagd. Wil men nadien dit beeldmateriaal publiceren op het internet of waar dan ook, dan moet ook hiervoor nogmaals toestemming gevraagd.
De Privacywet voorziet evenwel uitdrukkelijk dat ze slechts beperkt van toepassing is indien persoonsgegevens verwerkt worden voor journalistieke doeleinden.
Zo bepaalt de Privacywet dat:
• de verwerking van gevoelige gegevens, gegevens met betrekking tot de gezondheid en gerechtelijke gegevens voor uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden mogelijk is, wanneer de verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens die kennelijk publiek zijn gemaakt door de betrokken persoon of die in nauw verband staan met het publiek karakter van de betrokken persoon of van het feit waarin die persoon betrokken is;
• er vrijstelling is van de informatieplicht op verwerkingen van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden, wanneer de toepassing ervan de verzameling van gegevens bij de betrokken persoon in het gedrang zou brengen;
• het recht van toegang en het recht van verzet van de betrokken persoon niet van toepassing is op verwerkingen van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden in de mate dat de toepassing ervan een voorgenomen publicatie in het gedrang zou brengen of aanwijzingen verschaffen over de bronnen van informatie.
Deze uitzonderingen hebben deels te maken met de uitoefening van het democratisch controlerecht door journalisten, de zogenaamde “waakhondfunctie” van de pers in een democratische samenleving. Dit controlerecht mag natuurlijk niet misbruikt worden. Meer lezen

Agressieve politie agent vliegt cameramannen aan

Te bizar voor woorden. Dat is een voorval dat freelance-cameraman Jaring Rispens uit Wommels op Vlieland overkwam. Jaring ging naar Vlieland omdat bij graafwerkzaamheden een zeemijn was gevonden bij een vakantiehuisje. In de buurt van de mijn kon hij gewoon zijn werk doen, maar toen Jaring wat meer afstand wilde nemen en vanaf de doorgaande weg wilde filmen werden hij en de Vlielander cameraman Dirk Bruin door een politie-agent gesommeerd om te stoppen met filmen. Nou mag iedereen op straat iedereen filmen, zelfs als je journalist bent, maar deze agent stelde zijn eigen regels op Vlieland. De man kon bovendien zijn handen niet thuis houden. Nou kijkt u zelf maar naar dit bizarre voorval van een agressieve politieman.

We hebben het recht om de politie te fotograferen!

lberties-logoHet plan van een Belgische minister om het fotograferen van agenten te verbieden zou een terugkeer naar censuur zijn en een erg slechte boodschap in een tijd waarin schendingen door politie tegen de media blijven doorgaan.

police_camera

Door het ontnemen van de apparatuur zonder geldige reden of het wissen van beelden, pleegt de politie een misdaad. Meer lezen

Verbod in België op het nemen van foto´s van de politie?

De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zou een onderzoek willen laten doen naar het stellen van een verbod op foto’s maken van agenten uit zorg voor hun veiligheid. Dit verbod zal die niet verbeteren. Het verbod schendt een aantal fundamentele democratische principes. Sommige dienders gedragen zich dermate intimiderend dat zelfs journalisten geloven dat filmen niet mag, wat niet het geval is. Een verbod op het nemen van foto’s van agenten betekent een terugkeer naar censuur een een klap voor de vrijheid van meningsuiting, waar tekenaars van de Charlie Hebdo voor stierven.

” ik ken meneer jambon! ”

logo DeWereldMorgen.be Uw rechten als betoger en als (amateur)verslaggever

Auteur Christophe Callewaert

Het gebeurt wel eens dat een journalist opgepakt wordt terwijl zij/hij gewoon haar/zijn werk aan het doen was (een actie verslaan). Hieronder enkele tips om dat te vermijden. Voor alle duidelijkheid: deze tips gelden alleen voor mensen die op de plaats van actie zijn als journalist/fotograaf. Voor de gewone betogers vindt u even verder meer informatie. Meer lezen

logo Knack.be‘Verbieden om politieagenten te filmen? Dat is de terugkeer van de censuur, verpakt als veiligheid’

Volgens jurist Mathieu Beys, auteur van het boek Quels droits face à la police? (Couleur livres, 2014), zal een filmverbod de veiligheid van politieagenten niet verbeteren. Integendeel, het zal een terugkeer betekenen van een censuur die in strijd is met de vrijheid van meningsuiting van burgers en journalisten, betoogt hij. ‘Het zal ook ingaan tegen de staatsverplichting om politieagenten die hun boekje te buiten gaan te straffen.’ Meer lezen

datanews logoPolitie filmen mag wél

‘De politie zal er mee moeten leren leven dat de burger haar optreden controleert. En dat kan ook het opnemen, filmen en verspreiden van informatie inhouden’, schrijft Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Meer lezen

RELEVANTIE: Police Body Cameras: What Do You See?

 

Dit is het fascisme 2.0-virus. Kom achteraf niet zeggen dat we het niet wisten

DeMorgen logo Auteur Marc Van Ranst

Vanaf wanneer mag je beginnen om de situatie in Europa anno 2016 te vergelijken met een eenentwintigste eeuwse versie van ontluikend fascisme? Dit is een belangrijke vraag, want blijkbaar mag je die vergelijking volgens sommigen nu (nog) niet maken. Maar waarom zouden we niet mogen waarschuwen tegen een potentieel gevaarlijke evolutie die voor onze ogen, en niet eens meer in slow motion, zichtbaar wordt in onze samenleving? Meer lezen

Unknown‘Als Europa de schulden niet wegwerkt, zal extreemrechts dat doen’

Interview Nico Tanghe

De Brexit? Klein bier in vergelijking met wat Europa nog te wachten staat, aldus econoom Stephen Keen. Want er loert een nieuwe schuldencrisis om de hoek. Als we die niet kunnen afwenden, dreigt een gelijkaardig scenario als in de jaren dertig. ‘This is where Hitler came from.’ Meer lezen

logo De Redactie

“Als de beroepspolitici het niet doen, steek ik mijn nek wel uit”

Auteur Rik Arnoudt

“De extreemrechtse politie zijn dezer dagen bijzonder luidruchtig als het over vluchtelingen gaat, maar aan de andere kant is het bijzonder stil”, zegt Van Ranst tegen onze redactie. “Als er vandaar geen wederwoord komt, wil ik best mijn nek uitsteken.”Meer lezen

Waarom “de jaren dertig” geen taboe mogen zijn

Auteur Mark Van de Voorde

Elke tijd heeft zijn historisch taboe. Toen het politiek correcte denken links was, mocht je niet herinneren aan de stalinistische dictatuur en haar tientallen miljoenen moorden als toepassing van het communistisch gedachtegoed. Het stalinisme was immers de corruptie van het marxisme-leninisme, zei men, en het neomarxistische “socialisme met een menselijk gezicht” was virusvrij. Meer lezen


De reportage “Racisme in Brugge”: schiet niet op de boodschapper

logo blog uit de communityAuteur Veerle De Smaele

Eergisteren kwam de klacht van een paar politiemensen naar aanleiding van de film ‘racisme in Brugge’ voor het Correctioneel hof. Daar dit een belangrijk proces is voor ieder die de fundamenten van een rechtstaat genegen is en voor burgerjournalisten in het bijzonder vond ik het noodzakelijk deze zaak op te volgen en er verslag van te doen. Meer lezen

police_camera

De politie versus burgerjournalist

Dinsdag 04.10.2016 om 9u komt een belangwekkende zaak voor de Correctionele Rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge, 14de kamer.

Hoofdcommisaris Van Nuffel van het Brugse politiekorps wil een vrij banaal voorval op een zonnig terrasje gebruiken om een precedent te scheppen tegen vrije nieuwsgaring en de controle van burgers op het functioneren van haar wetsdienaren nog meer aan banden te kunnen leggen.  Meer lezen

Ik ben burgerjournalist die gebruik maakt van het internet en op het platform van de nieuwe media maatschappelijk relevante content plaatst.

pagina-storytelling

Ik beschouw mezelf als een chroniqeur met beelden. Naast de maatschappelijke relevantie zijn mijn video’s een weergave van de hedendaagse maatschappij en behoren als dusdanig tot het roerend erfgoed. https://vimeo.com/difilm

Ik beoefen als kunstenaar contemporaine straatfotografie en ben er ontzet over hoe machtsblokken er alles voor over hebben om de vrije meningsuiting monddood te maken.

police_camera

De twee politie agenten (te zien in de reportage ‘Racisme in Brugge’) maken er een zaak met burgerlijke partijstelling van.

Dit impliceert dat wereldberoemde fotografen als Charles Marvilles, Eugène Atget, Cartier Bresson, enz. nu in de gevangenis belanden i.p.v. over de hele wereld in musea tentoon gesteld te worden.

Als het de politie uitkomt komen ze met plezier in beeld

Vandaag zijn de opnames gestart voor “Politie Antwerpen 24/7”, een nieuwe realityreeks op Eén. Met vaste camera’s en cameraploegen wordt de dagelijkse werkelijkheid bij de Antwerpse politie vastgelegd.

“Deze knappe agente mag me wel eens oppakken”

politie-selfie

De politie van Essex in Groot-Brittannië heeft twee nieuwe sterren in haar korps. Iedereen wil nu opgepakt worden door Kayleigh of Dyral. De reden ligt voor de hand. Zij is een knappe agente en hij is een knappe agent. Hun selfie voor veiliger rijden op de Facebookpagina van het korps kan op heel wat bijval rekenen.

Meer zien: ‘Politie, uw vriend’ in de Mainstream Media

Meer info op categorie DI’s rechtszaak

dlm -logo Journalistiek is een misdaad in de VS (North Dakota)

Auteur Rob Vellekoop

Afgelopen donderdag is een arrestatie bevel afgegeven met de titel “North Dakota versus Amy Goodman.” De aanklacht luidt strafrechtelijke overtreding. Werkelijke misdaad? Journalistiek. We gingen naar het Standing Rock Sioux Reservaat om verslag te doen van de groeiende oppositie tegen de Dakota Pijplijn. Meer lezen

blunderboek justitie Blunderboek justitie

Auteur Renaat Landuyt

Afgelopen zomer zaten de Belgische kranten met de spectaculaire ontsnappingen van gevangenen in Brugge en Merksplas niet meteen om sprekende koppen verlegen. Het leek wel of media en Justitie onder één hoedje speelden om de komkommertijd te overbruggen. Of wat dacht je van de Antwerpse rechter die een dader doelbewust liet lopen omdat het in ons land al te vaak misloopt met de strafuitvoering? De burger kijkt vol onbegrip toe: het is duidelijk dat deze blunders de antipolitiek alleen maar kunnen voeden. Er lopen zoveel dingen fout, dat we door de bomen het bos niet meer dreigen te zien. In Blunderboek Justitie zet sp.a-parlementslid Renaat Landuyt enkele justitiële blunders helder op een rij. De oppermacht van de politie, de canapébenoemingen, de vaststelling dat het harde politiewerk vaak parels voor de zwijnen is, procureurs die de letter van de wet volgen zodat daders hun verdiende loon ontlopen: het komt allemaal aan bod. Aan de hand van concrete cases toont Landuyt ten overvloede aan dat ons rechtssysteem in zijn voegen kraakt.

naar categorie JUSTITIE

 DeMorgen logo Zwakke tuchtsancties” voor corrupte agenten is “kat bij de melk zetten”

“Het resultaat van de tuchtprocedure is bijzonder zwak. Men zet de kat bij de melk. Maar de politie is er blijkbaar gerust in.” Dat zei openbaar aanklager Frederic Vroman vanmiddag in de zaak tegen vijf Gentse politiemannen die verdacht worden van onder meer de verkoop en het gebruik van cocaïne, interne hacking en het doorspelen van alcoholcontroles en informatie uit politionele databanken. Eén rechercheur kreeg ontslag van ambtswege, maar de andere kwamen weg met “bijzonder milde” sancties. Meer lezen

flyer cameras on ‘Racismebestrijding in Vlaanderen? Veel gedaas en getier, en geen millimeter vooruit’

‘Racismedebatjes flakkeren in dit land heel even op – en sterven even snel weer uit. Ze missen grandioos de kern van het probleem’, stelt Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck vast.  Meer lezen

 Judge Throws Out Charges Against Journalist Who Covered Dakota Access Pipeline

A North Dakota judge on Monday dismissed the criminal charges that had been filed against a journalist over her reporting on a controversial oil pipeline project. Meer lezen

RELEVANTIE:

DI’s rechtszaak

Beeldjournalistiek: wie mag je filmen en wie niet?

Wanneer is iemand (burger)journalist

Politiegeweld in België: de getuigenissen

MO* mondiaal nieuwsEnkele uitgebreide getuigenissen van mensen die geconfronteerd werden met geweld door de arm der wet.
Auteur John Vandaele
Naar getuigenissen

Brutale politie en racial profiling zijn niet nieuw in Brussel

Montasser AlDe’emeh werd geconfronteerd met hardhandig politie-optreden in Brussel. Dat is geen uitzonderlijk gebeuren, schreef MO* al in 2012. Zowel de commissaris van Molenbeek als een lid van het comité P bevestigden dat toen in onderstaand artikel. Montasser kan, als BV, een vuist maken in de media. Andere Brusselaars hebben die kans niet. Meer lezen

ZIN TV-arrestatie

Politie wil verdachte student laten opdraaien voor kosten politie-interventie

Opinie Jan Blommaert

De politie neemt wraak voor het feit dat ze zelf hier en elders te kijk is gezet als een incompetente en onprofessionele bende paniekerige knoeiers. En ik ben heel benieuwd welke juridische acrobatie ze zullen uithalen om hun slachtoffer tot vergoeding te verplichten. Want voor zover ik weet is “er verdacht uitzien” geen wetsovertreding, zelfs geen overtreding van het politiereglement. Strikt genomen kunnen ze hem zelfs geen GASboete geven.

Ik hoop dat de student, desnoods met de hulp van andere bezorgde burgers, zelf klacht neerlegt en schadeloosstelling eist van de Brusselse politie. Zij hebben hem, zonder enige aanklacht en terwijl hij zelf volkomen onschuldig was, gedurende vijf uur in een levensbedreigende situatie gehouden met getrokken geweren gericht op hem, hem vernederd, publiek belachelijk gemaakt, zijn onderzoek belemmerd en wat weet ik al.

Ook voor UGent ligt hier een verantwoordelijkheid: één van hun studenten is onrechtmatig belemmerd in het vrij uitoefenen van een onderzoek-in-opdracht (dat bovendien ongetwijfeld – ik ken de stiel een beetje – onder een deadline verliep). Wat die jongen deed is door geen enkele wet verboden, en is hem door de UGent als examenvereiste opgelegd. De universiteit en de promotor zijn ook in de media bij den bok gezet, zonder de geringste ernstige reden. UGent moet het dan ook ondubbelzinnig opnemen voor haar student en betrokken medewerkers.

Ik krijg stilaan de rambam van dat gedoe waarbij we “in deze moeilijke tijden”, zelf maar zouden moeten beslissen allerhande gewone zaken niét te doen, want – ho maar!! – de flikken, de burgemeester of Jambon zouden er wel eens kwaad durven in zien. Ook onder terreurdreiging 3 is enkel datgene niet toegelaten wat bij wet of verordening verboden is. En hebben flikken nog altijd niet het recht om “niet normaal doen” te bestraffen. Mensen moeten nog altijd gewoon kunnen leven, lopen waar ze willen, hun werk kunnen doen (ook al is het wat ongewoon als bezigheid), elkaar kunnen ontmoeten, aanspreken en bezighouden zoals ze dat willen, zonder dat er politiewapens op hen worden gericht. Eender welk terreurniveau kan die elementaire vrijheden niet afnemen of aan banden leggen. We zijn en blijven een rechtsstaat.

En die vrijheden gelden ook wanneer betrokkene een andere nationaliteit heeft, in een andere god gelooft, een iets donkerder kop heeft en in volle zomer een winterjas draagt. Want hier is datgene wat men voortdurend vermijdt in de bespreking van dit incident: “ethnic profiling” – een cool synoniem voor het minder coole woord “racisme”.

 politie geweld

Opinie Saskia Van Nieuwenhove

Gekker moet het toch niet worden. Dat we nog maar opperen dat we de kosten van de politie zullen eisen aan de student van Universiteit Gent.

Politie wordt sowieso betaald door ons, wij burgers, de belastingbetaler.
Dat er sommige burgemeesters zijn die dan nog twee peperdure politietanks kopen, terwijl defensie tanks heeft en met goedkopere betonblokken ook veilig straten kunnen worden afgezet, is een voetnoot.
En pas op, de Brusselse woordvoerder van de politie zegt zonder schroom “we berekenen momenteel alle uren van de interventie en de communicatiedienst en zullen dat terugvragen aan de student”.
Beste woordvoerder, kunt ge misschien eerst antwoorden op de volgende pertinente vragen
– waar was die eerste controle? Werd dat doorgegeven aan de dispatching? Volgens de student werd hij eerder gecontroleerd door 2 agenten en hebben die zijn papieren gecontroleerd en mocht hij verder.
– Waarom spreekt – in een hoofdstad nota bene en dan nog in het toeristische seizoen – niemand van de interventieploeg Engels?

En we zijn in recordtijd zo gewoon geraakt aan al die repressie van het staatsapparaat dat niemand teruggaat naar start.
Politie had godvermiljaar hun excuses moeten aanbieden “Sorry, meneer, wij verstonden u niet en zijn de laatste maanden erg gespannen. Gelukkig is er niets aan de hand. Succes met uw onderzoek. Indien u nog in shock bent verwijzen we u door naar slachtofferondersteuning van het parket want u zal wel geschrokken zijn en dan kan een gesprek wonderen doen”.

Maar nee hoor, kosten van ambtenaren terugvragen aan de jongen. Alsof hij dat machtsvertoon gewild heeft.

Wat is het volgende? Onterecht binnenvallen in huizen van mensen en dan zeggen “u betaalt wel de factuur hé, ge had maar niet zo verdacht uw haag moeten scheren”

 “Als de politie een signaal wil geven, dan is dat signaal volkomen verkeerd”

Auteur Floor Bruggeman

Als de Brusselse politie de Iraanse student en de Universiteit Gent doet opdraaien voor de kosten van de grote politie-interventie in Brussel vorige week, dan kan dit een verkeerd signaal zijn naar het grote publiek. Meer lezen

logo DeWereldMorgen.beRicardo getuigt over agressie politie

Op weg naar het muziekfestival Steenrock hielden twee agenten van de lokale politie van Zaventem een busje met jongeren tegen voor een controle. Nadat Ricardo aangaf geen Nederlands te verstaan, haalde een agent zijn matrak boven en sloeg Ricardo in zijn gezicht. Het resultaat hiervan is te zien in deze getuigenis van Ricardo. Meer lezen

Gewond na avondje Sportpaleis: ‘Zonder reden aangepakt door agenten’

Zondag zijn we (mijn vriendin en ik) naar het Antwerps Sportpaleis afgezakt voor de Kevin Hart stand-up show.
We werden naar onze plaatsen gebracht, show was nog niet begonnen.
Een steward wandelt voorbij en denkt me te zien filmen (again, de show was nog niet begonnen).
Hij zwaait met zijn fluostokje en binnen de 10 seconden staat er een security agent bij.
Ik probeer uit te leggen dat hij het mis heeft en dat ik mijn gsm gewoon vast heb (we waren net binnen, zelfs mijn jas was nog niet uit). Ondertussen zijn er andere mensen hun plaatsen aan het zoeken met de flits van hun gsm.
2 andere security gorillas komen erbij, pakken mijn armen vast en sleuren me de zaal uit.
Ik werk mee, met het idee dat ik in de lobby het verhaal kan opklaren, handjes schudden, klaar.
Ze willen het niet horen en zijn vastberaden mij buiten te zetten, ik werk mij los en vraag om te stoppen met aan me te sleuren en trekken alsof zij Uncle Phil zijn en ik Jazzy Jeff.
Ze dreigen de politie erbij te halen, ik dacht: graag, ik heb niets verkeerd gedaan. Zij zullen wél redelijk zijn en naar mijn verhaal luisteren.
Boy, was I wrong.
4 agenten in uniform voor ons. Nog voor we ons verhaal hebben gedaan wijzen ze naar de uitgang. Blind vertrouwen in de security, schattig.
We proberen toch, ik laat mijn filmrol zien waar duidelijk is dat de laatste 40000 foto’s en filmpjes die ik heb gemaakt van mijn kat zijn. Geen Kevin Hart. Heb ik al gezegd dat de show nog niet begonnen was?
Ondertussen blijven de agenten en security bosberen ons richting uitgang duwen en trekken, mijn vraag om hiermee te stoppen en van ons af te blijven wordt genegeerd.
Als we nu niet naar buiten gaan, houden ze ons aan. Als ik vraag op grond van wat, met welke reden, wat ik verkeerd doe, krijg ik geen antwoord. Enkel een herhaling van het dreigement.
Dus ik blijf staan en blijf proberen de zaak uit te leggen, dat dit niet ok is.
FAST FWD 2 minuten later.
Mijn vriendin ligt op de grond met 2 agenten op haar rug.
Ik lig op de grond met 4 agenten en security nijlpaarden op mijn rug.
Lees verder

Politie Antwerpen: The American way

The Videos That Are Putting Race and Policing Into Sharp Relief

Raw video has thoroughly shaken American policing. Grainy images of questionable police behavior, spread through social media, have led to nationwide protests, federal investigations and changes in policy and attitudes on race. READ MORE AND WATCH VIDEOS

logo DeWereldMorgen.beMilitarisering politie Antwerpen is onheilspellende evolutie

Analyse Lode Vanoost.

Coalitiepartners CD&V, Open VLD en N-VA keuren de aankoop goed van militaire wapens met .300 kaliber kogels voor het Antwerpse politiekorps. Deze beslissing volgt op een eerdere om 4 FN-303-geweren met verfprojectielen aan te schaffen. Daarmee zetten deze partijen een verdere stap in de militarisering van hun politiekorps. Meer Lezen

Photos Unmask the Militarization of America’s Police

New Report Reveals 'Excessive' Militarization of U.S. Police

The photos show the heavily armed Ferguson police officers, dressed in camouflaged uniforms. They are set side-by-side with images of U.S. military operations in Iraq and Afghanistan. Check out

Unknown Antwerpse politie onderzoekt gore chatgroep van agenten

Auteur Eline Bergmans

Lachen met gedetineerden, geweld verheerlijken, verwijzen naar Hitler: een Whatsapp-groep van Antwerpse agenten bulkt van racistische en seksistische praat. De gesprekken roepen vragen op over de mentaliteit binnen het team. Meer lezen

het nieuwsblad-logo Antwerpse politie staat al lang niet meer voor het eerst in het oog van de storm

Auteur Vincent Van Genechten

Het Antwerpse politiekorps bevindt zich opnieuw in het oog van de storm. Uit gelekte berichten van een WhatsApp-groep van agenten blijkt nu dat die bulkten van racistische en seksistische praat. De politie van ’t Stad zit zo nog maar eens met een schandaal… Een recent overzicht. Meer lezen

DeMorgen logo “Racistische agenten in Antwerps politiekorps worden niet tot orde geroepen”

De Antwerpse politie moet dringend werk maken van een echt antidiscriminatiebeleid. Dat is een van de aanbevelingen van het Comité P, dat onderzoek deed naar racisme binnen het korps, schrijft de Gazet van Antwerpen. Meer lezen

logo De RedactieAntwerpse agenten viseerden vluchtelingen en mensen zonder papieren

Auteur Kathleen Heylen

De Antwerpse agenten die opgepakt zijn in een gerechtelijk onderzoek, zouden zich vooral schuldig gemaakt hebben aan bedreiging en afpersing van vluchtelingen en mensen zonder papieren. Ze zouden grof geweld niet geschuwd hebben. Meer lezen

Eén van de vier agenten die gisteren werden opgepakt, is alweer vrij onder voorwaarden. De drie anderen zijn aangehouden. De inspecteurs worden verdacht van diefstallen en afpersing. Ze zouden vooral illegalen bedreigd en bestolen hebben. En daarbij zouden ze ook geweld niet geschuwd hebben. Noch politie, noch parket willen dat officieel bevestigen. Maar vanmorgen spraken we zelf een man die zegt slachtoffer te zijn geweest van de agenten. NAAR VIDEO

logo DeWereldMorgen.be“De politie schold ons uit, sloeg en haalde ons huis overhoop”

Auteur Keltoum Belorf

De nachtmerrie van de familie H. uit Antwerpen begon op zondagavond toen ze met hun Volkswagen monovolume voor hun deur parkeerden om een zetel uit te laden. Een combi passeerde en toen ging alles mis. Lees hier het onthutsende relaas.

Flagrant geval van politiebrutaliteit

Bron: Koen Raeymaekers

In het Antwerps Café Kiebooms heeft zich een flagrant geval van politiebrutaliteit voorgedaan.
Rond 23u kwam de milieupolitie het wekelijkse jazzoptreden (gisteren waren dat Adalberto Dominguez (basgitaar) en twee andere muzikanten (drums en saxofoon)) stilleggen, om onduidelijke redenen. Uiteindelijk bleek dat de politie bezig was met geluidsmetingen in de woning van de buur die tussen de cafés Kiebooms en The Beautiful Planet in woont, voor de installatie van een geluidsbegrenzer in The Beautiful Planet (dus NIET uit Kiebooms).
Voor alle duidelijkheid: nav de klachten ivm geluidsoverlast in het verleden, werd er reeds een convenant afgesloten tussen 1. Café Kiebooms, 2. de klagende buur, 3. de politie en 4. de stad Antwerpen, waarbij de afspraak geldt dat Kiebooms tijdens het weekend livemuziek mag programmeren tot 01u. Na dat tijdstip moet de muziek een aantal decibels naar beneden. Indien zich na dat tijdstip toch nog geluidshinder zou voordoen, stipuleert het convenant dat de buur steeds eerst Kiebooms contacteert vooraleer de politie op te bellen.
Gisterenavond bevond de milieupolitie zich dus in de woning van de buur voor geluidsopmetingen die niets met Kiebooms te maken hadden. Toen ze niet alleen geluid opvingen van The Beautiful Planet maar ook van de zijde van Kiebooms, besloot de politie in Kiebooms binnen te vallen (4 agenten in burger én 4 in uniform), om onmiddellijk alle materiaal van de muzikanten in beslag te nemen. Daarmee lapte de politie dus zélf het convenant tussen Kiebooms en de buur aan z’n laars, zonder dat er zelfs sprake was van een klacht van de buur in kwestie.
Begrijpelijkerwijze snapte niemand in Kiebooms waar deze imponerende machtsontplooiing en raid vandaan kwamen. Er ontstond bij de inbeslagname een discussie tussen de politie, cafébaas Victor, de muzikanten en de verzamelde klandizie, die unaniem de agressie van de agenten veroordeelden en trachtten hen op hun gedrag aan te spreken.
Uiteindelijk verscheen er nog bijkomend politiepersoneel ten tonele, om het muzikantenmateriaal op te laden. De jonge saxofonist – wiens instrument zijn enige broodwinning is en die hij vandaag voor een professionele afspraak nodig had – weigerde zijn saxofoon af te geven, waarop hij naar buiten werd geduwd door verschillende agenten. Toen hij zich bleef vastklampen aan zijn instrument werd de jongeman in elkaar geslagen door vier à vijf politieagenten: ze stampten hem op de benen tot hij door de knieën ging. Eenmaal hij op de grond lag, werd hij in de boeien geslagen en in een politiecombi geladen. Toen cafébaas Victor trachtte tussenbeide te komen, kreeg hij van de politieagenten te horen dat ‘hij moest maken dat hij naar binnen ging, of dat ze hem ook in de boeien zouden slaan’.
Het hele gebeuren liet iedereen in schok achter. Niemand kon geloven wat zich voor hun ogen had afgespeeld.
We hebben ondertussen vernomen dat de muzikant – die in Brussel woont – pas deze morgen werd vrijgelaten. Vanavond moet hij terugkeren naar Antwerpen om zijn saxofoon terug te claimen. Link Video ATV

Bekend Antwerps café klaagt “flagrant geval van politiebrutaliteit” aan

In het bekende café Kiebooms (ook wel bekend als café Olympia) op het De Coninckplein in Antwerpen heeft zich vrijdagavond volgens betrokkenen “een flagrant geval van politiebrutaliteit” voorgedaan. Ze klagen de feiten aan op Facebook. Meer lezen

Hallo politie Antwerpen, wat is er aan de hand?  Lees op persoonlijke blog Saskia Van Nieuwenhove

Het falen van Justitie

logo De RedactieMocht justitie een onderneming zijn dan was die al lang failliet verklaard.

OPINIE Geert Lenssens

Mocht justitie een onderneming zijn dan was zij dan ook al lang failliet verklaard. Er gaat haast geen maand voorbij of er duiken ernstige problemen op. Criminelen komen blijkbaar vrij omdat justitie de rekeningen van een gerechtsexpert onbetaald laat, het centraal strafregister staat honderdduizenden veroordelingen ten achter en nu krijgt justitie het aan de stok met haar maatschappelijk recyclagesysteem : gevangenen en de cipiers vergelijken de toestanden met middeleeuwse vergeetputten. Meer lezen

foto dame justitie
ANPFOTO KOEN SUYK

apache-logo

Auteur Walter De Smedt

Kazakhgate en de rechtstaat volgens ex-justitieminister De Clerck

In de Vlaamse pers wordt er nauwelijks gerept over de onthullingen van Mediapart en Le Soir afgelopen zaterdag. Wat beide media bovenspitten, is nochtans extreem zorgwekkend voor elke zichzelf respecterende rechtstaat. Hoe moet je een buitenlandse mogendheid die er via politieke inmenging in slaagt een Belgische afkoopwet te laten stemmen om een bevriend fraudeur een proces te laten afkopen anders noemen?  Lees meer© Apache

Het kapitaal achter de schorsing van een fraudejager

De schorsing van fraudejager Peter Van Calster etaleert de echte problematiek van justitie in dit land. Walter De Smet over hoe ons rechtssysteem het belang van kapitaal steeds nadrukkelijker dient. Lees meer: © Apache

Wanbeleid bij justitie en politie: wie speelde de hoofdrol?

Over onderzoek over justitie en politie dat in het verleden gemanipuleerd en weggemoffeld werd. Een overzicht van welke mandatarissen daarbij de hoofdrol speelden. Meer lezen

DeTijd logoFalende staat

Justitie, een kerntaak van de staat, komt in de verdrukking door de vele andere taken die hij op zich laadt. Maar een staat die zijn kerntaken verwaarloost, wordt een falende staat. Meer lezen

Gazt van Antwerpen-logo“Aartsconservatieve kliek waarin ik geen vertrouwen heb”

Auteur Dirk Hendrikx

Dat juist de leden van deze “kliek” zich plots voordoen als de witte ridders van de hervorming, dat vindt Jan Nolf zorgwekkend. “Er is een soort van monsterverbond tussen een aantal uiterst conservatieve magistraten”, zegt de ere-vrederechter. “Ze sluiten de rangen, terwijl ze normaal nog geen woord met elkaar wisselen. Wat ze gemeen hebben is hun verzet tegen elke verandering. Meer lezen

logo Knack.beHet falen van onze Justitie: ‘Even ziek als de NMBS’

Auteur Michel Vandersmissen

‘Een privébedrijf dat gerund zou worden zoals de Belgische Justitie was al lang failliet’, zegt professor Benoît Allemeersch van de KU Leuven. Toch gelooft hij dat een modern en goed werkend gerecht mogelijk is, zelfs met minder geld én met minder magistraten.
Meer lezen

‘Als openbaar ministerie en politie zich niet aan de wet moeten houden, is er geen justitie meer mogelijk’

Auteur Walter De Smedt .

De geschiedenis van het optreden van gerecht en politie is de afgelopen kwarteeuw in ons land een opeenvolging van dysfuncties geweest. Daarover werden zelfs meerdere parlementaire en gerechtelijke onderzoeken gevoerd : de twee bendecommissies, de commissie Dutroux, de zaken François en Reyniers, de KBLux zaak, de zaak Erdal, de Operatie Antwerp Tower, de Operaties Rebel en Ankara, de operaties Othello en Décimes. Meer lezen

‘Maak een einde aan de straffeloosheid’

Walter De Smedt, strafrechter op rust, schrijft een open brief aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Hij wil weten ‘of straffen nu wel of niet uitgevoerd worden en wat er nog strafwaardig zal zijn’ en vraagt de minister om een einde te maken aan de straffeloosheid. Meer lezen

Luistert Koen Geens naar de klachten of speelt hij verder met zijn orkest op de Titanic?

Auteur Ivo Flachet

‘Het wordt stilaan pathetisch hoe Koen Geens blijft ontkennen dat de besparingen die hij oplegt aan justitie en de hervormingen die hij daarvoor doorvoert, het fundament van de rechterlijke macht in vraag stellen’ Meer lezen

DeMorgen logo De niet zo witte ridders van justitie

Opinie Jan Nolf

Ridder Jean de Codt, de man van adel was tot nu toe vooral een man van merkwaardige stilte. Wat is de agenda achter dit theater ? Je zou het zijn voorganger, Ghislain Londers kunnen vragen, die niet alleen struikelde over Fortisgate. Binnenskamers, bij een stemming binnen het hoge Hof werd Londers al in juni 2011 buitenspel gezet. Meer lezen

Blog Jan Nolf:  Hoge Raad voor Justitie ?

Fortisgate: ‘Zelfs wie geen barst om Fortis geeft, leest dit boek best’

Justitiewatcher Jan Nolf las Fortisgate, het nieuwe boek van VRT-journalist Wim Van den Eynde. ‘Laat dit boek brave burgers wakker maken, want we staan allemaal ooit, voor iéts, voor dat loket waar een rechter zit. We verdienen die dag beter behandeld te worden dan Fortis.’ Meer lezen

Fortisgate boekomslagFortisgate

Auteur Wim Van Den Eynde

December 2008, de donkere dagen voor Kerstmis. De regering Yves Leterme I valt nadat de eerste voorzi­tter van het Hof van Cassatie de regering heeft beschuldigd van pogingen tot beïnvloeding van de rechtsgang. De aanleiding: het Fortisarrest van het Brusselse hof van beroep, dat de verkoop van Fortis aan BNP Paribas bevroor en zo een beslissing van de regering blokkeerde. De scheiding der machten lijkt geschonden.

Aan het arrest ging een heuse magistratenoorlog vooraf, zo raakt bekend in de pers. Christine Schurmans, een magistrate die het niet eens was met het arrest, heeft namelijk geweigerd om het te ondertekenen. Bovendien zou haar man, volgens de kranten een CD&V-apparatsjik met nauwe banden met de regering, de regering hebben gewaarschuwd. En die heeft op haar beurt geprobeerd om het arrest tegen te houden. De andere twee rechters zijn naar verluidt niet geplooid onder de druk en hebben het vonnis alsnog geveld. Fortisgate is geboren.

FORTISGATE, een stresstest voor justitie onthult de dubieuze rol van de magistratuur in Fortisgate. Was Christine Schurmans inderdaad een marionet van de regering, of was ze­ de zondebok in dit verhaal? Wat was de rol van Paul Blondeel en Mireille Salmon, de andere twee rechters in de Fortiszaak? Dit boek leest als een legal thriller, werpt een compleet nieuw licht op de hele episode en vooral op de uiterst besloten beraadsprocedure in de magistratuur. Het doet ernstige vragen r­ijzen over het functioneren van de rechterlijke macht in ons land. Bron uitg. Van Halewyck

“Dit logo De Redactieis ontoelaatbaar. Het parket spreekt voor zijn beurt”

Walter Van Steenbrugge, de advocaat van een aantal slachtoffers in het dossier Operatie Kelk, is verontwaardigd dat het federaal parket zijn eindvordering nu al naar buiten brengt. “Dit is ontoelaatbaar. Het parket spreekt voor zijn beurt”, zegt hij in “De wereld vandaag” op Radio 1. De slachtoffers kunnen nog bijkomend onderzoek vragen, benadrukt hij. Meer lezen

HLN.be logo“Aquino-speurders hebben hun macht misbruikt”

Sven Mary heeft op de derde dag van de rechtszaak tegen de Maasmechelse familie Aquino hard uitgehaald naar de manier waarop het federale parket het onderzoek voerde naar de Aquino’s. Meer lezen

Verbijsterend verslag over de zaak ‘Joris Demmink’


BRON GEWOON-NIEUWS.NL

‘Flik geflikt’: Guido De Ville, klokkenluider

boek flik geflikt

De Ville werd veroordeeld tot zes maanden met uitstel, op beschuldiging van geknoei met zijn diensturen. ‘Bullshit!’ noemt hij dat zelf. Hij beweert het slachtoffer te zijn van een coup monté, georkestreerd door een ex-rijkswachter, een procureur des Konings én het Comité P. Dat schrijft hij in het boek ‘Flik geflikt’

Het is één lange afrekening geworden, en de toon is bij momenten rancuneus. Maar De Ville overstijgt de anekdotiek en plaatst le mal qu’on lui a fait binnen een groter kader: de politiehervorming van 2001. Die moest een einde maken aan het geflater en de stammentwisten tussen de rijkswacht en de GPP, de gerechtelijke politie bij de parketten. Quod non, volgens De Ville, zelf een ex-GPP’er: de politieoorlog woedt anno 2008 in alle hevigheid voort. Maar nu bínnen de commissariaten. Bron Humo

Vertrouwen van de burger in Justitie

Elementen die het vertrouwen van de burger in justitie aantasten:

– procedurefouten door parket, magistraat en advocaat met zware gevolgen
– de perceptie dat het proces verloren is door procedure, vergetelheid, termijnen   Meer lezen

Politie en justitie in België

Herhaaldelijk wordt erop gewezen dat de onderlinge tegenwerking van de drie Belgische politiediensten — de rijkswacht, de gerechtelijke politie en de gemeentepolitie – een van de belangrijkste factoren is voor het falende opsporingsbeleid. De rijkswacht die de beschikking heeft over het Centraal Bureau voor Opsporing (CBO) (vergelijkbaar met de Nederlandse CRI) heeft een grote kennisvoorsprong op de andere diensten. Ze bepaalt voor een groot deel zelf de beleidsprioriteiten voor opsporing en niet alle verworven informatie bereikt magistraten of andere opsporingsdiensten. Indien een van de politiediensten een onderzoek krijgt toegewezen, doen de andere diensten vaak een parallelonderzoek, soms om interessante informatie voor eigen gebruik achter te houden maar ook om het onderzoek van de concurrenten ‘bij te sturen’. Het informatiemonopolie van de politie is een van de oorzaken voor het gebrekkige functioneren van de Belgische justitie. Verschillende auteurs in dit nummer wijzen erop dat de organisatie van justitie in de 19de eeuw is blijven steken en dat veel magistraten in de beroepscultuur van die tijd zijn vastgeroest. In België, zo gaat een gezegde, is er meer geld voor postbedeling dan voor rechtsbedeling. In de verouderde justitiepaleizen is geen plaats voor goed uitgeruste documentatiecentra. Veel rechters kopen zelf een pc en werken thuis. Een andere moeilijkheid is de verkaveling en versnippering van bevoegdheden, waardoor een coherent beleid wordt bemoeilijkt. Tot op heden voert ieder parket in zijn ‘rijk’ een eigen strafrechtsbeleid. Om de lezer nader te informeren over de Belgische gerechtelijke en politiële organisatie zijn in dit nummer een drietal supplementen opgenomen. Bron wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum

De Nederlandse overheid perkt de vrijheid van demonstratie steeds verder in

logo De correspondent Auteur Bart De Koning

De politie arresteert massaal demonstranten en pakt daarbij een advocaat, journalist en een politicus op.

Het zijn berichten die we gewend zijn uit Turkije of Rusland. Demonstraties die eindigen met grootschalige arrestaties waarbij demonstranten, advocaten, volksvertegenwoordigers en journalisten worden afgevoerd wegens ‘belediging van het staatshoofd’ of ‘verstoring van de openbare orde.’ Meer lezen

politie geweld

1Limburg logo‘Getuigen moesten beelden fatale arrestatie wissen’

Verschillende mensen die met hun mobiele telefoon beelden maakten van de fatale arrestatie in Maastricht, moesten van agenten die beelden wissen. Meer lezen

nrc.nl logo Een agent moet gezien willen worden

Auteur Roel Maalderink

Het plan om agenten onherkenbaar in beeld te brengen, is een paardenmiddel in de strijd tegen een handjevol irritante pubers met een vlogcamera, schrijft

telegraaf logo

 ’ME bleef maar door slaan’

Auteur Jolande van der Graaf

De rellen in Geldermalsen liepen afgelopen woensdagavond voor makelaar Saskia van Kessel (39) en haar vriend Sjors Nikkels (26) uit op een afschuwelijk drama. Het duo viel ten prooi aan extreem gewelddadig politieoptreden. Saskia ligt zwaargewond in het ziekenhuis. In een exclusief interview met De Telegraaf kijkt haar vriend terug op angstaanjagende momenten, pal voor hun voordeur. Meer lezen

dlm -logo Politie onderdrukt demo en arresteert ten onrechte 166 mensen

Auteur Rob Vellekoop

De organisatoren melden op hun website

Meer dan 166 demonstranten werden gearresteerd en later vrijgelaten zonder dat iemand van hen een boete, strafbeschikking of dagvaarding heeft gekregen. Blijkbaar waren de arrestaties, het geweld en de intimidatie van de politie onterecht! Meer lezen

Aboutaleb krijgt de zak van Sinterklaas

Amnesty wil dat er onderzoek gedaan wordt naar het geweld van de politie tegen een van de demonstranten dat op videobeelden te zien is. Volgens Amnesty International was het  demonstratieverbod in het centrum van Rotterdam ongeldig en buiten alle proporties.
Meer lezen

Politie beperkt Persvrijheid bij Pegida demonstratie

We Are Change Rotterdam wil verslag doen van de Pegida demonstratie in Rotterdam? Dan stelt de politie compleet onrechtmatig ‘speciale eisen’ aan deze onafhankelijke journalisten. Alleen verslaggevers met een door de beroepsvereniging NVJ verstrekte perskaart mochten laten zien wat daar gebeurt. Zo wordt het wel erg makkelijk om onafhankelijke media te weren!
We kregen letterlijk het heen-en-weer van de ‘aanwijzingen’ van de politie die kostte wat het kost de openbare orde veilig wilde stellen. Kennelijk zijn onafhankelijke mediamakers daar ook een bedreiging voor? #Persvrijheid2015 is behoorlijk aan het afbrokkelen.

Aanhouding van Kevin P. Roberson tijdens PEGIDA demonstratie

vice-logo

Een middagje in de cel met antifascisten na een Pegida-demonstratie

Door Timo Kuijpers, foto’s door Niels Ten Hulsen

Voordat de Pegidamars gaat beginnen wordt de Wilhelminapier hermetisch afgesloten. Omdat ik op vierhonderd meter van het protest volgens de politie “provocerend” blijf hangen om wat foto’s te maken, word ik al snel door twee dienders geboeid met tiewraps en in een busje van de Mobiele Eenheid afgevoerd. Meer lezen

 De politie, uw Whatsapp-vriend?

MO* mondiaal nieuws Column Ikrame Kastit

“De eerste taak die we als burgers hebben afgestaan aan de overheid is om voor onze veiligheid te zorgen. Maar ik hap naar adem als een dienst die daartoe het geweldsmonopolie bezit, zulk gedrag vertoont. Dan voel ik me zeer onveilig.” Meer lezen

logo De Redactie  De politie, nog altijd uw vriend?

Auteur Paul Ponsaers

De aanslagen in Parijs hebben gevolgen voor onze politiediensten. Blijft het de agent in de straat of wordt het de agent met een wapen? Tussen woord en daad groeit een onoverbrugbare spagaat. Meer lezen

politie geweld

De-Standaard-logoDe politie, uw spiegel

Auteur Jan Nolf

De politieproblemen zijn de spiegel van ons eigen maatschappelijk probleem. Het jongste schandaal met de stelende Brusselse agenten komt boven op een lange reeks. Pas op 28 september 2015 werd België veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor vernederingen en politiegeweld, maar ook een gebrekkig strafonderzoek naar politioneel wangedrag in Brussel (feiten uit 2003) wordt ons aangewreven. Meer lezen

Arrestatie van Alexis Deswael voorzitter van Liga voor Mensenrechten

logo DeWereldMorgen.be

Tien uur in de cel na een ochtend verslaggeving van ludieke actie

Auteur Lesley Arp

De Europese wapenindustrie kan jaarlijks op miljoenen sponsorgeld van de EU rekenen, ook in tijden van bezuinigingen. In het kader van de Europese top voerde Vredesactie op 19 december in Brussel daarom diverse ludiek getinte acties uit tegen een militair Europa. Maar ook ludieke activisten, passanten en zelfs de reporter van DeWereldMorgen.be waren verdacht in de ogen van de oproerpolitie. Meer lezen

Journalisten vogelvrij in Brussel?

Tien uur lang werd onze journaliste Lesley Arp vastgehouden. Dat gebeurde gisteren in de marge van de protestacties tegen de Europese top. Wij zijn ongerust. Zijn journalisten vanaf nu vogelvrij in Brussel? Meer lezen

Human Rights Watch eist nultolerantiebeleid tegen wangedrag door Belgische politie

Auteur Lode Vanoost

De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch is ongerust over de wetten die België recent heeft aangenomen na de terreuraanslagen van Parijs en Brussel. Ook de manier waarop de politie optreedt tijdens huiszoekingen, arrestaties, ondervragingen en controles op straat is ‘problematisch’ en ‘zorgwekkend’. Meer lezen

Militarisering politie Antwerpen is onheilspellende evolutie

Analyse Lode Vanoost.

Coalitiepartners CD&V, Open VLD en N-VA keuren de aankoop goed van militaire wapens met .300 kaliber kogels voor het Antwerpse politiekorps. Deze beslissing volgt op een eerdere om 4 FN-303-geweren met verfprojectielen aan te schaffen. Daarmee zetten deze partijen een verdere stap in de militarisering van hun politiekorps. Meer Lezen

UnknownNu ook schandaal met stelende agenten in Brussel

Twee agenten van de Brusselse politie zijn aangehouden. Ze deden tijdens hun diensturen Polen en Roemenen langs de Ring stoppen en namen hun geld af. De zaak vertoont veel overeenkomsten met een affaire in Antwerpen. Meer lezen

logo De RedactiePolitie:’Niet genoeg personeel voor toezicht op broers Abdeslam’

Het Comité P, dat toezicht houdt op de politie, zegt dat de Brusselse politie te weinig heeft gedaan met informatie over de broers Abdeslam. Hun dossier werd geklasseerd omdat de politie niet genoeg mensen had. Meer lezen

logo Knack.be‘Als openbaar ministerie en politie zich niet aan de wet moeten houden, is er geen justitie meer mogelijk’

Auteur Walter De Smedt

De geschiedenis van het optreden van gerecht en politie is de afgelopen kwarteeuw in ons land een opeenvolging van dysfuncties geweest. Daarover werden zelfs meerdere parlementaire en gerechtelijke onderzoeken gevoerd : de twee bendecommissies, de commissie Dutroux, de zaken François en Reyniers, de KBLux zaak, de zaak Erdal, de Operatie Antwerp Tower, de Operaties Rebel en Ankara, de operaties Othello en Décimes. Meer lezen


Sander Bar: ‘Ik begin te filmen wanneer onze West-Vlaamse jongen al bijna in een vast greep wordt gehouden. Enkele militairen komen aangelopen en brengen handboeien aan. Na de politieagent vraagt ook een militair of ik aan het filmen ben. Ik stop met filmen, een andere jongen zijn gsm wordt even in beslag genomen’.

lberties-logoTips voor als de politie je wil fouilleren

Hoe moet je handelen als je zomaar door de politie wordt staande gehouden en gefouilleerd? In “Y-Stop,” een nieuwe tweedelige video van Britse jeugdorganisaties, worden Britse jongeren herinnerd aan het Engelse acroniem SEARCH, dat staat voor rustig blijven, oogcontact maken, vragen stellen, vertrouwen uitstralen, het politiehandelen vastleggen en een bewijs van fouillering vragen en ter verantwoording roepen. Door zo te handelen stellen jongeren zich actiever op en hoeven zij zich ten opzichte van de agenten niet ondergeschikt te voelen.

In video’s krijgen jongeren uit Londen tips om hun mannetje te staan als de politie hen op straat wil ondervragen en fouilleren.


De Civil Liberties Union for Europe (Liberties) is een non-gouvernementele organisatie die zich inzet voor de burgervrijheden van iedereen in de Europese Unie (EU).

Mirrors Brought to Protests: Police Forced to Look at What They’ve Become

In a move that is picking up international attention, the people of Ukraine have begun bringing mirrors to their protests.

They say they’re doing it to force police to look at their own reflection, in a piercing psychological reminder of what they’ve turned into.

The idea came about after police were seen violently attacking hundreds of Ukrainians who are upset with their government.

police-mirror.jpeg

Dossier IS

delton_556

logo De correspondent

Zeven vragen en antwoorden die je de aanslagen in Parijs (een beetje) helpen begrijpen

Met verschillende correspondenten volgde Karel Smouter de (inter)nationale pers over de aanslagen in Parijs. We zetten de belangrijkste inzichten uit al deze journalistiek op een rij. En grijpen tussendoor terug op wat wij zelf tot nu toe over terrorisme schreven. Meer lezen

Wie financiert die jihadisten eigenlijk? (Antwoord: wie niet?)

Je zou het haast vergeten na het drama in Parijs, maar vrijwel alle jihadistische terreur vindt elders plaats. In Syrië bijvoorbeeld. Wie betaalt dat allemaal? Meer lezen

De geschiedenis leert: beantwoord terreur niet met oorlogstaal

De aanslagen in Parijs zijn niet alleen schokkend, maar ook schokkend vertrouwd. Ze roepen oude beelden op van terreur in dezelfde stad. De oorlogstaal van president François Hollande brengt ook een recenter fenomeen in herinnering: de ‘war on terror.’ Het verbale oorlogspad is niet zonder gevaren, leerden we daarvan. Meer lezen

Zo voorkwam je een volgende Charlie Hebdo in ieder geval niet

In de weken na de terroristische aanslagen in Parijs willen Europese regeringsleiders méér informatie verzamelen en méér databases optuigen. Want: alleen zo zou een volgende aanslag te voorkomen zijn. Maar er bestaan geen overtuigende bewijzen voor de effectiviteit van dergelijke maatregelen. Integendeel: ze maken de bestrijding van terrorisme moeilijker. Meer lezen

Wat IS is volgens IS

Er worden veel verklaringen gegeven voor de gruwelijkheden waaraan IS zich schuldig maakt. Maar hoe rechtvaardigt de groepering zichzelf? Ik onderzocht op basis van welke teksten en verhalen de beweging zich aan de wereld presenteert. Opmerkelijk: IS is daarbij regelmatig in tegenspraak met zichzelf. Meer lezen

Om jihadi’s te kunnen bestrijden, moet je ze eerst leren begrijpen

Een groot maatschappelijk probleem laat zich pas beheersen en verminderen als men een idee van de oorzaken heeft. Maar de gewelddadige jihad staat geen studieuze reflectie toe; daarvoor is het gevaar van een terroristische aanslag door homegrown radicalen veel te groot. Meer lezen

Hoe onze strijd tegen de jihad de rechtsstaat dreigt te ondermijnen

Politici lijken burgerrechten dan ook steeds meer als voorwaardelijk te zien. En hun toegang tot de rechter als steeds minder vanzelfsprekend. Meer lezen

Hoe is de beweging die Irak verscheurt zo groot geworden?

De beweging wil een geheel nieuwe indeling van het Midden-Oosten. Hoe heeft de beweging zo snel kunnen groeien? En hoe moet het nu verder met Irak en Syrië? Een explainer. Meer lezen

De machtigste staat van het Midden-Oosten is nog altijd de Deep State (dus niet de Islamitische)

De Arabische Lente heeft gefaald: in plaats van democratie is er chaos. Oude machthebbers zitten veelal nog in het zadel, en extremistische islamisten zijn sterker dan ooit. Dit is het werk van de Deep State: een hypercorrupte elite, die alles doet om de macht naar zich toe te trekken. Meer lezen

logo DeWereldMorgen.beWat vooraf ging

Aanslagen in Parijs: dodelijke val voor Europa

Italiaan Roberto Savio, oprichter en erevoorzitter van het alternatieve persagentschap Inter Press Service (IPS) vreest dat Europa, ooit een bakermat van beschaving, met open ogen in een val loopt. Zes moslimterroristen brachten Europa op het spoor van een heilige oorlog met de islam. Meer lezen

MO* mondiaal nieuwsDossier God en Geweld

Het politieke extremisme van islamisten in het Midden-Oosten heeft de aandacht volop gericht op de politieke potentie van religie. Het spectrum van religieus radicalisme is echter veel breder dan de islam, en het is niet per se negatief. Verhalen over de hel die ontstaat als  het paradijs op aarde door religieuze voorhoedes opgelegd wordt, maar ook over de hoop die mensen putten uit heilige overtuigingen en oude profetieën. Meer lezen