NET NEUTRALITY

Het open internet heeft ongekende creativiteit, innovatie en toegang tot kennis en tot andere sociale, economische, culturele en politieke kansen over de hele wereld gestimuleerd.

Vandaag de dag wordt dit open internet in gevaar gebracht door machtige service providers. Zij willen poortwachters worden die beslissen hoe gebruikers toegang krijgen tot delen van het internet. We willen niet verhinderen dat deze bedrijven redelijke en noodzakelijke methoden gebruiken om hun netwerken te beheren, maar die handelingen mogen geen voorwendsel zijn om openheid op te heffen, of toezicht houden op inhoud.