DI’s Visual Storytelling


The reflection is more flattering than reality

(not)Dylan and Carla an unexpected visit
Het geluid van zwijgzaamheid

Ter Lindehof
Leven in een te renoveren site – live in a site to renovate

‘Blindstakel’ is geen film over twee visueel gehandicapte meisjes, maar een film over twee meisjes die toevallig visueel gehandicapt zijn.

De niet liniaire verhaalstructuur en de onconventionele vorm zorgen voor relevante scènes uit hun leefwereld.
Door de authenticiteit-beide personages zijn zwaar slechtzienden en bedienen zelf de camera-krijgen we een stemmig en gevoelig portret.
‘Blindstakel’ is not a film about two visually impaired girls, but a film about two girls who happen to be visually impaired.
The non-linear narrative structure and the unconventional shape provide relevant scenes from their living environment.
Because of the authenticity-both characters are very bad sighted people and operate the camera themselves-we get a subdued and sensitive portrait.

 Kasteeldomein Les Acacias

In het ruimtelijk structuurplan is voorzien om de site Les Acacias (Hogeweg, Sint-Andries, Brugge) aan te pakken.
Het oostelijk deel bestaat uit kwaliteitsvol groen (park), het westelijk deel een vervallen kasteel . (in de 19de eeuw werden tal van grote landhuizen opgericht die de term kasteel kregen maar die dat eigenlijk niet verdienen).


En wat zijn nu de plannen:
…………de leefbaarheid van het park wordt vergroot door het westelijk deel te gaan voorzien van woningen…………………
Begrijp wie kan, men zou denken maak een volwaardig park door die bouwval te slopen en plant bomen op de vrij gekomen ruimte.
Maar ja in Brugge betekent behoud van groen minder ! Zie andere voorbeelden:
Lappersfortbos ten koste van industrie , Veltembos verminking omwille van fit-o-piste en Ryckevelde bos rijen bomen gekapt om het zicht op het kasteel te bevorderen.
Wanneer gaan de Brugse beleidsmensen eens bij het ingrijpen in een bos of park een boom bijplanten i.p.v. het telkens te verminken.

Naar BlogPost: Het Brugs stadsbestuur heeft zwaar geblunderd in het dossier kasteelpark Les Acacias

A video essay of actions by: ABVV, ACV, Bite Back, VREDESACTIE, KAJ, Sea Shepherd, Anti Dierproef Coalitie, Occupy

Bruges is from 1973 for the poet Marcus Cumberlege his Home Town.

The city is the source of inspiration for his poems and haikus
His daily walks to his ‘ Places to be ‘ promote his creativity.
Streets, buildings, bridges, squares, people, animals, trees, and flowers are constant incentives for his creative ability.


Social Documentary Network

Social Documentary Network (SDN) is for documentary photographers, editors, journalists, NGOs, lovers of photography and anyone else who believes that photography plays an important role in educating people about our world. Read more

Street View Photography

Street View Photography is a rapid growing platform for street photography which enables talents as well as newcomers to promote their work, offers a virtual space to the community and holds a continuously growing data library to inspire and introduce this art form to the public. Read more

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: